Յայտնի արտայայտութիւնը, թէ պատմութիււնը կրկնուելու սովորութիււն ունէ, մեզի համար յատկապէս հիմա աւելի է արդիական դարձեր: Մասնագիտական եւ ոչ մասնագիտական շրջանակները շատ կը տսրուին զուգահեռներ 1920 թ. եւ  2023 թ. Հայաստանի միջեւ: Պատմական փաստերու մանրամասներու մէջ շատ չխորանալով` կարելի է առանձնացնիլ առնվազն երեք կարեւոր զուգահեռ, որոնք կային 1920-ին և 2023-ին՝ 

1.արտաքին քաղաքականութեան մէջ Հայաստանին սխալ քայլեր,

2.թուրք-հայկական պատերազմ, 

3.ռուսական զորքի-գործոնի սպասում: Եւ որպէս այդ ամէնի աւարտ՝ 1920 թ. դեկտեմբեր 2-ի Ալեքսանդրապոլի նվաստացուցիչ պայմանագիր – 2023 թ. սեպտեմբեր  21-ի նվաստացուցիչ յայտարարութիւն: Այդ ամէնի յետեւանքով այսպես կոչուած կօւկասեան Հայաստանը (ՌուսաՀայաստան) լուծարեր է իր անկախութիւնը 1920 թուականին, Արեւմտեան Հայաստանը (ԹուրքաՀայաստան), որը ցեղասպանութիւն է ապրեր ողջ աշխարհի կողմէն ճանաչուած, չի տուժեր այս լուծարումէն, իսկ 2023-ին՝ ենթակայնութեան եւ  ինքնիշխանութեան զգալի մասը:

Սակայն 1920-ի եւ 2023-ի զուգահեռները այսքանով չեն աւարտուի. երեւի թէ «զարմանալի» զուգադիպութեամբ քարոզչական ասպարեզը եւս կան ակնառու նմանութիւններ: 

Ամբողջական յօդուածն կրնաք  կարդալ՝ Western Armenia Tv-ում