World population review-ն հրապարակեր է յօդուած մը , որտեղ կը նշուի, որ հազարամեակներու ընթացքը առաջացեր ու անհետացեր են անթիւ ժողովուրդներ ու երկրներ, բայց ատկէ քանի մը առայսօր գոյութիւն ունին։ Չնայած ազգային սահմանները, իշխող կառավարութիւնները եւ մայրաքաղաքները փոխուեր են, սակայն այդ երկրները գոյատեւեր են, եւ  հասեր են մեր օրեր։ Ցուցակ տեղ են գտեէ Յունաստանը, Չինաստանը, Պորտուգալիան, Ֆրանսիան, Ճապոնիան, Իրանը, Սան- Մարինոն, Եթովպիան, Եգիպտօսը։

Տարբեր պատճառներով կարելի է յստակ ըսիլ, թէ տասը երկրներէն որն է ամէնէն հինը։ Ամէնէն հին երկրներու ցանկը չորրորդ տեղն է նաեւ Արեւմտեան Հայաստանը։

Մեր ուսումնասիրութիւններու համաձայն՝ մեր երկիրը Արեւմտեան Հայաստանն աւելի հին է։

Յարկ է նշիլ, որ Արեւմտեան Հայաստանը կը յանդիպէ աշխարհի հնագոյն քարտեզները եւ պատմութեան գրքերը: Երբեմն որպէս անկախ պետութիւն, երբեմն ալ՝ բաժանուած հարեւան կայսրութիւններու միջեւ, բայց միեւնոյն է Արեւմտեան Հայաստան անունը միշտ կը նշուի սկսած հին հունական եւ հռոմեական քարտեզներէն մինչ օրս։ 

Մեզ հասած աշխարհի ամէնէն հին աշխարհացոյց քարտեզը բաբելոնեան քարտեզն է, որը պատկերուած է կավէ սալիկին վրայ: Քարտեզը գտնուեր է Իրաքի տարածքէն 19-րդ դարըմ։ Այժմ այն կը պահուի Բրիտանական թանգարանին մէջ: 

Բաբելոնեան կավե սալիկը կը թուագրուի մ․թ․ա․ 6-րդ դարով։Այս քարտեզին վրայ աշխարհին կէդրօնը Բաբելոնն է, իսկ հիւսիսարեւմտեան մասը՝ Արեւմտեան Հայաստանը, եւ Ասորիքը։ Անոնց  շուրջը «դառը գետն» է։ Կը ստացուի,  որ Արեւմտեան Հայաստանը ժամանակակից երկրներիէն միակն է, որը պատկերուած է եղեր աշխարհի հնագոյն քարտեզին վրայ։ Այս քարտեզին կը յաջորդեն  հին հոյներու կազմած ատլասները, որոնցմէ  իւրաքանչիւրին վրայ Արևմտյան Հայաստանը նշված է որպես քաղաքակրթութեան կէդրօն, որը Կասպից ծովէն կը ձգուի մինչեւ Սեւ ծով։Մեր թւարկութեան I-II դարերը ապրած Պտղոմեօսին աշխարհագրութեապ գիրքը նշուած են գետերու, քաղաքներու եւ գիւղերու 8 հազար անուանում, որոնցմէ 167-ը կը պատկանեն Արեւմտեան Հայաստանը։

Արեւմտեան Հայաստանը որպէս աշխարհի կէդրօն  կը դիտարկուի նաեւ հոյն պատմիչ Հերոդոտօսին քարտեզը, որու մէջ, սակայն, Բաբելոնի ու Ասորեստանի փոխարեն նշուած են Մարաստանը (Ատրպատական)։ Ծովէն ծով Հայաստանը պատկերուած է նաեւ երրորդ հնագոյն քարտեզին վրայ` Ստրաբոնի ատլասը: