Եվրոպական հանձնաժողովի Միգրացիոն եւ ներքին գործերու հարցերով գլխաւոր տնօրինութեան ներկայացուցիչներու մասնակցութեամբ տեղի է ունեցեր ԵՄ-Արեւելեան Հայաստան մուտքի արտոնագիրներու  դիւրացման հարցերով համատեղ կոմիտէին նիստը ՝ երկուստեք քննարկելու առաջընթացը եւ առկա մարտահրավերները: Այս մասին յայտներմ է Արեւելեան Հայաստան ԵՄ դեսպանութիւնը։

Այս համաձայնագիրի հիմնական նպատակն է դիւրացնիլ քաղաքացիներու եւ բիզնես համայնքներու միջեւ շփումները: Վերջին վիճակագրութեան համաձայն՝ Հայաստանի քաղաքացիներուն տրամադրուած ԵՄ մուտքի արտոնագիրներու թիւն ավելացեր է․ 2021 թուականի ընթացքը տրամադրուեր է 62 000 մուտքի արտոնագիր, որմէ 41 տոկոսը՝ բազմակի մուտքին համար»,- ըսուած է յաղորդագրութեան մէջ։