Արեւմտեան Հայաստանի հայերու գենետիկակայի  տարրեր կան այլ ազգերու քով՝ պայմանաւորուած ձուլմամբ եւ անորով, որ այլ ազգեր անցել են այս տարածաշրջանով: Մեր տարածաշրջանը եղեր է տարանցիկ,եւ  երբ Մերձաւոր Արեւելքէն շարժուե են դեպի հիւսիս, Եվրոպա, անցեր են մեր տարածքով, եւ այստեղէն նաւ կրեր են այն յատկութիւնները, որոնք բնորոշ են հայերուն աւելի յստակ Արեւմտեան Հայաստանի հայերուն: Այսօրուա ժողովուրդները, որոնք կապրին Եվրոպա, Ասիոյ հիւսիսային տարածքը, մեծ յավանականութամբ յատեր են Արեւմտեան Հայաստանի տարածքը  եւ տրամաբանական է, որ պետք է ունենան յատկանիշներ, որոնք մօտ են եւ Մերձաւոր Արեւեքի, եւ կովկասեան ժողովուրդներու գենետիկական կազմին: Ժամանակակից Իտալիոյ տարածքը 3000-4000 տարի առաջ ապրածներու գենոֆոնդը եղեր են հայկական տարրեր: Ինչը կը նշանակէ, որ անոնք Արեւմտեան Հայաստանէն են գնացեր։ Առհասարակ Արեւմտեան Հայաստանի հայերը գենետիկ ընդհանրութիւն ունեն  շարք մը այլ ժողովուրդներու հետ՝ ներառեալ հրեաները, դրուզները(իսլամի շիա ուղղութեան իսմայիլական աղանդի ուրոյն ճիւղավորման հետնորդ արաբներ) եւ Լիբանանի քրիստոնեաներու։ Ըստ nature.com-ի ուսումնասիրութիւններու կը տեսնենք, որ  հայերը տարբերակիչ խումբեր կը ձեւաւորեն՝ սահմանափակվելով Եվրոպացիներու, Մերձաւոր Արեւելքի եւ Կովկասեան ժողովրդներու մէջ։ Աւելի կոնկրետ, հայերը Եվրոպացիներու շրջանը աւելի մօտ են իսպանացիներուն, իտալացիներուն, ռումինացիներուն, Մերձաւոր Արեւելքէն՝ լիբանանցիներուն, հրեաներուն, դրուզներուն եւ կիպրոսցիներուն, Կովկասէն՝ վրացիներուն եւ աբխազներուն։

People Of Ar-ի  ուսումնասիրութենէ պարզ կը դառնա, որ ժամանակակից հայերը բնիկ բրոնզեդարեան մարդկանց խառնուրդ են, ովքեր կը պահպանեն միատարրութիւնը աւելի քան 3000 տարի, եւ մեծ ազգակցութիւն ունին նեոլիթեան եվրոպացիներու հետ։ 

Հայերու պատմական հայրենիքը կը գտնուի ժամանակակից մարդու էվոլյուցիոյ համար էական նշանակութիւն ունեցող տարածաշրջանէն՝ Բարեբեր մահիկէն հիւսիս: Գենետիկական եւ հնագիտական տուեալները կը վկայեն, որ ֆերմերներն այդ տարածաշրջանէն տարածուեր են Եվրոպայի նեոլիթիկ բնակեցման ընթացքը եւ միախառնուեր արդեն գոյութիւն ունեցող հողագործ եւ որսորդ բնակչութեան հետ։ Կը նշուի, որ Հայաստանի աշխարհագրութիւնը կարող է կարեւոր դեր ունեցած ըլլալ հնդեվրոպական լեզուներու տարածման համար։

Համաձայն People Of Ar-ի  յետազոտութեան՝  հայ ժողովուրդը կը սերէ բրոնզեդարեան տեղական քանի մը ցեղէն։ Գիտնականներու միջազգային թիմը (Մեծ Բրիտանիա, Իսպանիա, Իտալիա և Լիբանան)՝ Մարկ Հեբերի գլխաւորութեամբ, վերլուծեր է հայկական գեներն ու համեմատեր 78 այլ ժողովուրդներու հետ։ 

Գենետիկ մեկուսացուածութիւնը հայերուն եզակի կը դարձնէ տարածաշրջանը՝ կասուի յօդուածին մէջ։

ԴՆԹ հնագոյն նմուշներու ուսումնասիրութիւններու արդիւնքը մասնագէտները կը նշեն, որ հայկական արմատներու 29 տոկոսը կարող է ձեւաւորուած ըլլալ  նեոլիթեան շրջանի եվրոպացիներէն։