Մենք պաշտօնական հայց ենք ներկայացուցեր  ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որպէսզի վերջինս կարողանա ձեռք բերիլ թոյլտւութիւն՝ ֆիզիկապէս այցելիլ Արցախին տարածքները եւ արձանագրեր բոլոր այն պատմամշակութային արժեքները, որոնք հայկական են, որպէսզի նոյնականացնենք. յրաւիրուած ասուլիսին ըսաւ  Ֆրանսիոյ մշակոյթին նախարար Ռիմա Աբդուլ Մալակին։

Նախարարը նշեց, որ այսօր իր պատւիրակութեան կազմը  Արեւելեան Հայաստան կը գտնուի նաեւ Վալերի Ֆրելանը, որը հակամարտութուներէն գոտիները ժառանգութեան պաշտպանութեան միջազգային դաշինքի (ԱԼԻՖ) գործադիր տնօրէնն է։ «ԱԼԻՖ ընկերութիւնը կարողացեր է  արբանյակային տարբեր պատկերներ լուսանկարիլ, եւ արդեն գոյացեր է տուեալներու բազան,  այն ամէնի մասին՝ ինչ է մնացեր եւ ինչ վիճակին մէջկը գտնուի,  այսինքն՝ նմուշներու աղավաղուած վիճակը։ Ֆրանսիոն ԱԼԻՖ-ի օգնութեամբ դա ի կատար է ածեր», – ըսաւ նա։