Հայկեան Սրբազան Տոմարը կը կոչուի անշարժ տոմար, որտեղ բոլոր տոները կը կապուեն Արեւի շարժումին հետ ու ճիշտ այդ պատճառաւ է, որ կը մերժենք բոլոր այն մտացածին տոները, որոնք կապվելով լիալուսնի յաշուարկին հետ, այսօր ոմանք կը տոնեն ու դեռ աւելին, կը փորձեն ատ  հայկական ներկայացնիլ:

Գեւորգ Ներսիսեանը իր միկրոբլոգը գրեր է, որ Հոկտեմբեր 26-27-ը   նիիրուած է Մայր  Արաքսի  վտակներէն մէկը՝ ՄՈՒՐՑԻՆ։ Նկարը պատկերուած է Մայր Արաքսը  իր ձախակողմեան վտակ Մուրացին հետ։ Յիշեցում, որ Հայկեան Սրբազան  տոմարին մէջ նշուած լեռներու եւ այլ վայրերու անունները ցոյց կու տան, որ այդ վայրերը հին են և եղեր են մեր Հայոց Դիցերուն եւ Դիցուհիներուն  նւիրուած ՄԵՀեԱՆՆԵՐ ու ՏԱՃԱՐՆԵՐ եւ հոն եղեր է բազմամարդ պաշտամունքին վայրեր: