Նոյեմբեր 9-ին տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովի կազմակերպած 35-րդ Zoom հանդիպումը։ Հանդիպման թեման էր ՝  «Արեւմտեան Հայաստանի  խորհրդարանական ընտրութիւններ»։ Հանդիպման ընթացքը Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը յիշեցուցեր է, որ քարօզարշաւին աւարտը՝ 2023 թուականի Նոյեմբեր տասնհինգն է։

Հարց ու պատասխանի ատեն ՝ Արմենակ Աբրահամեանը պատասխաներ է թեկնածուններու հարցերուն։ Արմենակ Աբրահամեանը նշեց, որ կը շարունակէ դիմիլ Մարդու իրաւունքներու եվրոպական դատարան՝ խնդրելով փոխհատուցիլ Արցախէն բռնի տեղահանուած ընտանիքներուն պատճառուած նիւթական եւ ֆիզիկական վնասները։ Արեւմտեան Հայաստանի Նախագահ ՝ Արմենակ Աբրահամեանը  2022 թ․ արդեն իսկ հավաքագրեր եւ ուղարկեր է Շուշիէն տեղահանուած անձանց շուրջ 40 դիմումներ։ Վերջինիս վերաբերեալ դատական գործն ընթացքին մէջ է եւ մինչ 2024 թուականի սկիզբը մէկ վճիռ կհրապարակուի։ 

Ամփոփելով 35-րդ Zoom հանդիպում նախագահը նշեց, որ Արեւմտեան Հայաստանը շատ լաւ գիտէ իր իրաւունքները, սակայն կը տեսնենք, որ հայութեան մէջ ամէն մէկը կը պաշտպանէ  անձնական ու կուսակցական շահերը, բայց ո՛չ պետական շահերը։