Հայ Դերսիմ պլատֆորմը քանի մը օր առաջ հանդես է եկեր յայտարարութեամբ: Անոնք կը յայտնեն են, որ Արեւմտեան Հայաստանի կառավարական հեռուստատեսութեան կողմէն իւթուբով կազմակերպուող դասընթացէն զատ կը կազմակերպուին  Zoom-ին միջոցով հեռարձակուող արեւմտահայերէնի դասընթացներ: Այս երկու դասընթացները նպատակ ունին առաւել եւս ամրապնդելու  արեւմտահայերէնին իմացութիւնը մեր հայրենակիցներոգ շրջանը եւ նպաստելու ատոր իւրացման պրոցեսին: Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութիւնը կ՚ողջունէ է Հայ Դերսիմ պլատֆորմի նախաձեռնութիւնը: Աս թոյլ կու տա Արեւմտեան Հայաստանի հայութեան յնարաւորինս արագ իւրացնել մայրէնի լեզուն, որը հետագային կկիրառուի առօրեա կեանքը: Կը ցանկընանք բարի երթ :