Այսօր ՝ Նոյեմբեր 15-ին  Արեւմտեան Հայաստանի բանակի օրն է։

1916թ. Նոյեմբեր 15-ի ՝ Ֆրանսիական կառավարութիւնը կ՚որշէ, որ Հայկական լեգեոնը ղեկավարուելու էր ֆրանսիական սպաներու կողմէն, բայց որպէս օժանդակ զորամաս, ֆրանսիական բանակի մաս չէր կազմելու: Հայ մարտիկները կռուելու էին միայն թուրքերու դէմ եւ Կիլիկիոյ տարածքը: Արեւմտահայութեան բեկորներուն չվտանգելու նպատակաւ լեգեոնն անուանուեց ոչ թէ «Հայկական», այլ «Արեւելեան»: Լեգեոնը անդամագրուեցան նաեւ Առաջին աշխարհամարտին բովով անցած բազմաթիւ մարտիկներ, թուրքական բանակէն հայ գերիներ ու դասալիքներ, ինչպէս նաեւ մինչ Հայերուն դէմ իրականացուած ցեղասպանութենէ փրկուելու համար ԱՄՆ պանդխտած արեւմտահայ երիտասարդներ: Երկար զինավարժանքներէն ետք, 1918-ի գարնանը, շուրջ 4000 հայ եւ 1000 արաբ կամաւորներէն կազմուած լեգեոնին երկու գումարտակները մեկնեցան Պաղեստինեան ճակատ եւ Սեպտեմբեր 14-ի գիշերը տեղաբաշխուեցան առաջին գիծը: Արարայի (Ռաֆաթի) բարձունքներն կ՚անուանէին «Թուրքերու երկրորդ Դարդանէլ»: Այն ողջ ռազմաճակատին ամէնէն անառիկ յատուածն էր, որն անգլիական մեծաքանակ զորքերը դեպի հիւսիս առաջանալու համար 1918-ի մարտ-ապրիլ ամիսները երեք անգամ ապարդիւն փորձեր էին գրաւիլ: Առանց Արարայի գրավման անհնար էր սկսիլ դաշնակիցներու ընդհանուր հարձակումը, որու յաջող ելքին պարագային կ՚ազատագրուէին Լիբանանը, Սիրիան ու նաեւ՝ Կիլիկիոն: