Ամերիկեան Հնդիկներու “Թուպաժ Ամարու” Շարժումը

Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու Խորհուրդ

Պաշտօնական Արձագանք

Կէտ 4 ․- Մարդու Իրաւունքներու յարաբերական իրավիճակը՝ որ կը պահանջէ Խորհուրդի ուշադրութիւնը:

Պարոն Նախագահ,

Մենք Խորհուրդի ուշադրութեան կը յանձնենք բնիկ ժողովուրդներու իրավիճակը, եւ մասնաւորապէս այն բնիկներուն՝ որոնք զրկուած են հող ունենալու իրենց իրաւունքէն։

Մարդու իրաւունքներու իրական հարցը՝ կենսական հարցն ու տարածքային հարցն է։

Պատմութեան ընթացքին բնիկ ժողովուրդներն իրենց հողին վրայ անցած են ոչնչացման ծրագիրներէ, ինչպէս Ամերիկաներու հնդիկ ժողովուրդներն ու Արեւմտեան Համաստանի հայերը։

Սակայն այդ ցեղասպանական ծրագիրները իրականութեան մէջ երբէք չեն դադարած, եւ կը շարունակուին ժամանակ առ ժամանակ, որովհետեւ այս ժողովուրդները կտրուած են իրենց հողէն՝ համահարթեցման նպատակներու պատճառով, կամ ալ վերազգային ընկերութիւններ անօրինական կերպով սեփականացուցած են Ամերիկայի հնդիկներու հողերն ու աքսորի ղրկած զիրենք, կամ ալ մահացու տաժանակիր աշխատանքներու ենթարկած են՝ ցեղասպանելու նպատակներով, ինչը ստիպած է այդ ժողովուրդին արտագաղթելու, ինչպէս հայ ժողովուրդի պարագան է, որուն երկիրը Արեւմտեան Հայաստանը 1920 թուականէն ի վեր բռնագրաւուած է թրքական զօրքերուն կողմէ։

Լուծումներ կան, եւ պէտք է քայլեր ձեռնարկել՝ որոնք ստիպողաբար կը կանգնեցնեն Ամերիկեան բնիկ հնդիկ ժողովուրդի արիւնահոսութիւնը իր հողէն, նաեւ կ՛ապահովեն հայ բնիկ ժողովուրդի վերադարձի իրաւունքը իր երկիր՝ որպես հրատապ իրականացումը Սեւրի Դաշնագիրին, որ խաղաղութեան մշտական լիազօրութիւնն ունեցող Դաշնագիր մըն է, եւ իրաւաբանականօրէն կ՛եզրափակէ առաջին համաշխարհային պատերազմը, ինչպէս նաեւ կը կրէ Միջին Արեւելքի մէջ ընթացող պատերազմներու խաղաղ կարգաւորման լուծումը։

Զայն ճշգրտօրէն չկիրառելու պարագայով է, որ կը բացատրուին Միջին Արեւելքի առկայ պատերազմներն ու այնտեղի բնիկ ժողովուրդներուն տառապանքները։

Այսպէս է որ կ՛ապահովուի բնիկ կարմիր հնդիկ ժողովուրդի, բնիկ հայ ժողովուրդի, եւ ընդհանուր առմամբ բոլոր բնիկ ժողովուրդներուն գոյութիւնը։

Իմանանք որ մարդկութիւնը եթէ չփրկէ բնիկ ժողովուրդները՝ ապա ան չի կրնար փրկել ինքզինք (1’30)։