ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ «ԹՈՒՐՔԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ԴԵԿՐԵՏԸ

 

 

Վազգեն ՍԱՖԱՐՅԱՆ – Հայրենական ապրանք արտադրողների միության Նախագահ:

 

Վլադիմիր Գեվորգի ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ – Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող

 

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ – Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Նախագահ:
Քրիստիան ԳԵԼԻՉԻ: