Սեւան նշանեանէն ցնցող պահանջք 1071-էն ետք, Անատոլիոյ հայերուն մեծամասնութիւնը մահմետական դարձան: Նայիր ձեր գեներին: