Ճանաչենք Մեր Հայրենիք – Արեւմտեան Հայաստան

Հարք – կենտրոնը՝ Հայկաշեն (Հայկաշէն) կաւար