Նախագահական Հրամանագիր
Թիւ 47 – 2018.03.21
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան
Սահմանադրական Դատարանի Նախագահի նշանակման մասին

Նիքոս ԼԻԺԵՐՈՍ

ԱՀՀ Սահմանադրական Դատարանի Նախագահ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը,

Համաձայն ԱՀՀ Նախագահական Հրամանագիր Թիւ 46-ին
Համաձայն ԱՀՀ Սահմանադրութեան Յօդուած 69-ին,
Համաձայն ԱՀՀ Սահմանադրութեան Յօդուած 76-ին,
11) Ան Նախագահ կը նշանակէ Սահմանադրական Դատարանի չորս անդամ, իսկ Ազգային ժողովին կողմէ եթէ Սահմանադրութեան յօդուածի տուեալ կէտով սահմանուած ժամկէտին մէջ Սահմանադրական Դատարանի նախագահ չի նշանակուիր՝ ան Սահմանադրական Դատարանի կազմէն կ՛ընտրէ եւ կը նշանակէ Սահմանադրական Դատարանի Նախագահ:

Կը հրամանագրէ ;

Յօդուած ա – Նշանակել պարոն Նիքոս ԼԻԺԵՐՈՍ-ը որպէս ԱՀՀ Սահմանադրական Դատարանի Նախագահ՝ մէկ տարուան ժամկէտով,

Յօդուած բ – Պարոն Նիքոս ԼԻԺԵՐՈՍ-ը պատասխանատու կ՛ըլլայ պատրաստելու նոր Սահմանադրական Դատարանի ճանապարհային քարտէսը, սկսած սոյն օրէն 30-օրեայ ժամկէտի մէջ,

Յօդուած գ – Հրամանագիրը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Պաշտօնական տեղեկագիրով:

Կարին, 21.03.2018 թ.

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ