Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան
Պաշտօնական Հաղորդագրութիւն
Ուղուած Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքական եւ ժողովրդական դաշտի բոլոր ազդեցիկ ուժերուն

Հայ ազգի գոյատեւման միակ երաշխիքը կը կայանայ ողջ Հայութեան անվտանգութիւնն ու զարգացման հեռանկարը: Իսկ Հայութեան այսպիսի գոյատեւման միակ երաշխիքը՝ իր սեփական հողն է, ինքնիշխան Հայրենիքն է, ուր ան ազատ է եւ կարող՝ ստեղծագործելու եւ բարգաւաճելու:
Հայ ազգի գոյատեւման իսկական երաշխիքը հանդիսացող` իր բնիկ նախահայրերու սեփական պատմական հողի տարբեր տարածքները, այսօր կը գտնուին տարբեր կարգավիճակներու ներքոյ.
Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքը անկախութիւն ունի, Արցախինը՝ ազատագրուած է, իսկ Արեւմտեան Հայաստանը՝ ներառեալ Կիլիկիան, տակաւին կը մնայ գրաւեալ:
Հետեւաբար, այսօր Հայութիւնը որպէս մէկ ազգ, իր ամբողջական գոյատեւումը ապահովելու եւ պաշտպանելու հարցով՝ կը գտնուի դէմ հանդիման տարբեր մարտահրաւէրներու, որոնք ըստ երեւոյթին տարբեր են՝ հողային կարգավիճակի տարբերութիւններուն պատճառով, մինչ էութեան մէջ՝ անոնք խորապէս ու էապէս կ՛առնչուին մէկը միւսին հետ:
Հայաստանի Հանրապետութիւնը, 21 Սեպտեմբեր 1991-էն ի վեր ունենալով անկախութեան կարգավիճակ իր զբաղցուցած տարածքներուն վրայ` կը հանդիսանայ եզակի եւ բացառիկ կարեւորութիւն ունեցող հենքը Հայ ազգի ամբողջական գոյատեւման համար, Հայ ազգի պատմական հայրենիքի ողջ տարածքներուն վրայ, այսինքն նաեւ Արեւմտեան Հայաստանի եւ Արցախի տարածքներուն վրայ, եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետութեան:
Պէտք չէ մոռացութեան տալ, որ այսօրուայ Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայ տարածքը անբաժանելի մասն է, 19 Յունուար 1920-ին միջազգային դէ ֆակտօ, եւ 11 Մայիս 1920-ին դէ յուրէ ճանաչում ստացած ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ: Հայաստանի Հանրապետութիւնը ծանօթ պատճառներով՝ իր ներկայ տարածքը հաստատեց միանալով Սովետական կարգերուն, Ուիլսոնի 22 Նոյեմբեր 1920-ի իրաւարար վճիռի ստորագրութենէն 7 օր յետոյ, զիջելով ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ միջազգային կարգավիճակի բոլոր այլ իրավունքներէն: Բայց այդ իրողութիւնը երբէք, եւ ոչ մէկ միջազգային օրէնքով՝ փոփոխութեան հիմք կրնայ հանդիսանալ միջազգային ճանաչում ստացած ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ճշմարտութեան, եւ անոր ուժի մէջ մնալու իրողութեան:
Հակառակ պարաքային՝ ի՞նչ հիմքերու վրայ տեղի ունեցաւ Արցախի հողի ազատագրումը: Հայ ազգը պիտի իրաւունքը ունենա՞ր Արցախի տարածքը Հայկական համարելով ազատագրական պայքարի անցնիլ, եթէ Արցախը ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ անբաժանելի մասը չկազմէր: Այդ քաղաքական եւ իրաւական հիմքերն ու իրաւունքը նոյնն են՝ որոնք ուժի մէջ կը պահեն Արեւմտեան Հայաստանի ազատագրման գործընթացը, անկախ անկէ՝ թէ Հայութեան քաղաքական դաշտը, կամայ թէ ակամայ, կը գիտակցի՞ այս հաստատ իրականութիւնը թէ չէ:
Այս բոլորի լոյսին տակ՝ խիստ էական կը դառնայ այսօր ճշմարտօրէն պատասխնել հետեւեալ հարցին. «Արդեօք Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայ ճգնաժամը զուտ տեղակա՞ն բնոյթի խնդիր մըն է, թէ՞ ընդհանուր ազգային տարողութիւն ունեցող հիմնախնդիրներէն մէկն է»:
Իրապաշտական եւ երաշխաւորուած պատասխան մը տալու համար՝ նախ պետք է պատասխանել հետեւեալ պարզ հարցերուն. «Եթէ իրադարձութիւնները զարգանան ոչ խոհեմ եւ իմաստուն ուղիներով՝ Հայաստանի Հանրապետութեան գոյատեւման՝ ահռելի վտանգներ կը սպառնա՞ն թէ ոչ», եւ «արդեօք այդ սպառնալիքները անմիջական, անխուսափելի եւ անսահման բացասական անդրադարձներ պիտի ունենա՞ն Արցախի, Արեւմտեան Հայաստանի, հետեւաբար եւ ողջ Հայ ազգի գոյատեւման հիմքերուն վրայ»:
Դժբախտաբար պատասխանները կտրուկ կերպով «Այո» են: Տարբեր պատասխաններ որոնելու որեւէ փորձութիւն՝ խիստ անիրապաշտ եւ արկածախնդրական պիտի ըլլայ: Հետեւաբար, Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայ ճգնաժամէն անվտանգ դուրս գալու ուղղութեամբ որեւէ սոսկ տեղական եւ սահմանափակ մօտեցում՝ ողջ Հայ ազգի գոյատեւման հարցը պիտի տանի բարձր աստիճանի վտանգաւոր (Ռիսկային) դաշտ։
Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայ ճգնաժամը փաստացիօրէն ըլլալով ընդհանուր ազգային տարողութեան հիմնախնդիրներէն մէկը՝ ապա անկէ անվտանգ դուրս գալու հանգուցալուծման միակ ուղին՝ ընդհանուր ազգային մօտեցումով մշակուած ծրագիրն է:
Այս բոլորի լոյսին տակ, խոր մտահոգութեան մթնոլորտի մէջ, տեղի ունեցան՝ ներկայ իրավիճակի բոլոր հանգամանքները վերլուծելու եւ համապատասխան քննահատանքներ եզրակացնելու նպատակով խորհրդակցութիւններ հետեւեալ կողմերու միջեւ.
Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու Ազգային խորհուրդի, որ ներկայիս միակ Արեւմտեան Հայաստանի Հայութեան պաշտօնական ներկայացուցիչն է ՄԱԿ-ի տարբեր կառոյցներէն ներս,
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահական Խորհուրդի
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութեան,
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Խորհրդարանի/Ազգային ժողովի,
Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու Համագումարի,
Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու քաղաքական եւ մտավորական ավագանիի խորհուրդի,
Արեւմտեան Հայաստանի իրաւունքներու պաշտպան երիտասարդական խորհուրդի միջեւ:

Որպէս արդիւնք, խորհրդակցութեանց՝ մասնակից կողմերը միաձայն արտայայտեցին հաւաքական լուրջ մտահոգութիւն՝ Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայ իրավիճակի հնարաւոր անդրադարձին Արեւմտեան Հայաստանի Հայութեան ապագայի վրայ:
Իսկոյն անհրաժեշտ կը գտնենք անյապաղ հանդիպումներ կազմակերպել՝ Հայաստանի Հանրապետութեան առկայ քաղաքական եւ ժողովրդական բոլոր ազդեցիկ ուժերուն հետ:

Սոյն գրութիւնով ձեզի կը ներկայացնենք մեր առաջարկն ու հանդիպման հրաւէրը:
Ողջ Արեւմտեան Հայաստանի Հայութեան քաղաքական եւ մտաւորական ղեկավարութիւնը, ուշադրութեամբ կը սպասէ ձեր պատասխանին:

Գառնիկ Սարգիսեան
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ