Կոմիտաս վարդապետի “Շուշիկի” ստեղծագործութիւնը՝ Կոմիտասի անուան քառեակի կատարմամբ։