«Ինչն է այն քայլը՝ Մեծ Պատերազմը վերջնականապէս աւարտելու համար»

Դասախօսութիւն՝ ներկայացուած Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանին կողմէ։

Յուշագիր

 

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2018/Qu_en_est-il_de_l_Acte_final_de_la_Grande_Guerre-12.05.2018.pdf