Սիրելի Արեւմտեան Հայաստանի առիւծներ,

Կը շնորհաւորեմ ձեր պատուարժան հաղթանակը 2018-ի CONIFA մրցութեան առաջին փուլին:

Դուք այսօր աշխարհին առջեւ կը ներկայանաք փաստելով թէ Արեւմտեան Հայաստանի Հայութիւնը ոչ միայն ողջ է այլ նաեւ տեր կը կանգնի իր Հայրենիքին ու բարձր կը պահէ Հայրենիքի դրոշը:

Ձեր մասնակցութեամբ դուք կը հաստատեք Արեւմտեան Հայաստանի ինքնութիւնը: Շարունակեցէք հաղթանակի ճանապարհը մինչեւ մեր Հայրենիքի ազատագրումը:
Կեցցէք:

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ՝
Գառնիկ Սարգիսեան