ԿԱՐԻՆ – Ժամն է իմանալ որ Արեւմտեան Հայաստանի ու Կիլիկիոյ ազատագրումը այսօր ամբողջութեամբ իրատեսական է, եւ իրականացման ենթակայ: Արեւմտեան Հայաստանի ու Կիլիկիոյ միջազգային օրէնքներով ճանչցուած իրաւունքները ուժի մէջ են եւ կիրառելի՝ անկախ ցեղասպանութեան ճանաչման հարցէն:

Այս բոլորի մասին ձեզի ոչ ոք տեղեկացուցած է: Ձեր հոգեւոր եւ քաղաքական առաջնորդները ձեզ չե’ն պատրաստած տէր կանգնելու ձեր իրաւացի եւ անզուգական իրաւունքներուն, նոյնիսկ ձեր գիտակցութեան չե’ն յանձնած որ այդ իրաւունքներուն իրականացումը կախեալ է միայն ու միայն ձեր կամքէն եւ վճռակամութենէն:
Ընդհակառակը, անոնք ոչ մէկ միջոց խնայեցին օրրանին մէջ իսկ խեղդելու անցեալ տասնամեակներուն ընթացքին տեղի ունեցած բոլոր լուրջ ձգտումները՝ մեր գրաւեալ Հայրենիքի ազատագրման ուղութեամբ:

Ինչո՞ւ։ Հարցումը ուղղէ’ք անոնց՝ իսկ մենք պիտի ստանձնենք իրենց բաց թողած պատասխանատւութիւնը, ձեր գիտակցութեան յանձնելով այն բոլոր ճշմարտու-թիւնները՝ մեր ազգի իրաւունքներուն եւ գրաւեալ Հայրենիքի ու անոր միջազգային օրէնքներով ազատագրման հնարաւորու-թիւններուն մասին:

Յոդուածին ամբողջական ծանոթանալու համար այցելէք Արեւմտեան Հայաստանի հանրապըտութեան պաշտոնական կայքէջ:

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2018/Arevmdyan_Hayasdane_voghtch_e-14.06.2018.pdf