ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Արեւմտեան Հայաստանի հայ ժողովուրդի արժանապատւութեան եւ գոյութեան պայքարը կ՛անցնի իր ազգային վերականգնման ճանապարհով, այժմ ձեւակերպուած Արեւմտեան Հայաստանի հայերու Խորհուրդի կառոյցի ընդմէջէն, որ 2005 թուականէն կը գործէ եւ կը համախմբէ ցեղասպանութենէն փրկուած հայերու ժառանգները, որոնք մեծ մասամբ աքսորեալ են ու սփռուած ամբողջ աշխարհով մէկ:

Արեւմտեան Հայաստանի հայ ժողովուրդի արժանապատւութեան եւ գոյութեան պայքարը կ՛անցնի իր ազգային վերականգնման ճանապարհով, որ այժմ ձեւակերպուած է Պետութեան կառոյցով, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւն, որն ունի ընտրեալ Նախագհ, իր կառավարութիւնն ու ընտրուած Խորհրդարանը։

Արեւմտեան Հայաստանի հայ ժողովուրդի արժանապատւութեան եւ գոյութեան պայքարը կ՛անցնի իր ազգային վերականգնման ճանապարհով, որ այժմ ձեւակերպուած է կառուցուածքով մը, որ թոյլ կուտայ Արեւմտեան Հայաստանի բոլոր հայերուն՝ դառնալու Արեւմտեան Հայաստանի Պետութեան քաղաքացի, հայկական Պետութեան՝ որն անկախ ճանչցուած է 1920 թ․-ի Յունուար 19-ին, Արեւմտեան Հայաստանի տարածքին, ինչը ձեռք բերուած անկախութիւն է՝ շատ առաջ քան 1991 թ․-ին իր անկախութիւնն հռչակած Հայաստանի Հանրապետութիւնը։
Արեւմտեան Հայաստանի հայ ժողովուրդի արժանապատւութեան եւ գոյութեան պայքարը կ՛անցնի իր ազգային վերականգնման ճանապարհով, մասնակցելով Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարանի Պատգամաւորներու նորացմամբ, որու ընտրական գործընթացը ներկայ 2018 թուականին կը շարունակուի:

Այս պայքարն է, որ կը գլխաւորէ բոլոր տեղական եւ միջազգային կառոյցները Արեւմտեան Հայաստանի հայերու իրաւունքներու վերականգնման եւ իրականացման ուղութեամբ, եւ այդ պատճառով ալ Յունիսի 9-ին, շաբաթ օրը տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի հայերու Խորհուրդի Ռոն-Ալպս մասնաճիւղի հանդիպումը, առկայ բոլոր իրողութիւնները արտացոլելու համար:

Ոմանք կը ցանկան թաղել այն իրաւունքները՝ որոնք Արեւմտեան Հայաստանի հայերը ահռելի պայքարի հաշուին ձեռք բերած են Սեւրի պայմանագիրով, փորձելով զայն փոխարինել Լոզանի պայմանագիրով: Իրաւականօրէն սա մեծագոյն սխալ է՝ քանի որ այդ երկու տարբեր պայմանագիրներն ստորագրող կողմերը նոյնը չեն:

Հայերու իրաւունքներուն մասին ապատեղեկատւութիւնը կը շարունակուի արտայայտուիլ որոշ ինքնակոչ «անձնաւորութիւններ»-ու տրուած լրատուամիջոցներու միջոցով, որոնք իրենք իրենց թոյլ կուտան քննարկելու մեր ապագան:

Սեւրի Դաշնագիրը մշտապէս ուժ ունի եւ անոր կիրառելիութիւնը դե ֆակտօ իրականութիւն մըն է: Սեւրի Դաշնագիրի հայերուն վերաբերող մասը ստորագրուած է, եւ հայկական Պետութիւնը Արեւմտեան Հայաստանի տարածքին վրայ ճանաչցուած է Դաշնակից Պետութիւններու Գերագոյն Խորհուրդին կողմէ՝ Սեւրի Դաշնագիրի ստորագրումէն առաջ:

Սա է պատճառը, որ Սեւրի Դաշնագիրը վաւերացուած է Արեւմտեան Հայաստանի կողմէ, 2016 թուականի Յունիս 24-ին:
Հիմա մեր հայ ժողովուրդի պարտականութիւնն է՝ աշխատիլ զայն հասցնելու միջազգային վաւերացման: Ատոր համար ես պաշտօնապէս եւ հրապարակաւ մեկնարկը դրի Սեւրի Դաշնագիրի վաւերացման յանձնաժողովին՝ 2018 թ․-ի Ապրիլ 24-ին, Լիոնի մէջ, Անտուան Փոնսէի հրապարակին վրայ, Հայոց դէմ կատարուած ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի օրուան առթիւ:

Սեւրի Դաշնագիրը խաղաղութեան դաշնագիր է, որ կը ներկայացնէ մարդկութեան վերջին միջամտութիւնը՝ հայ ժողովուրդի ուղղութեամբ: Մեր պատմութեան կեղծարարներուն մենք թոյլ պիտի չտանք ոտնահարելու մեր իրաւունքները, եւ առաջին համաշխարհային պատերազմէն յետոյ Պօղոս Նուբար փաշայի գլխաւորութեամբ Արեւմտեան Հայաստանի պատուիրակութեան կատարած ուշագրաւ աշխատանքը։ Մենք անոր գործի արժանաւոր շարունակողներն ենք:

Մենք չենք թողլքեր Զօրավար Անդրանիկի հերոսական աշխատանքը, կամ ազնիւ պայքարը Արցախեան ազատագրական ուժերու հրամանատար Լեոնիդ Ազգալդեանի՝ որ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդի պատուաւոր անդամն է, քանի որ մենք կը փափաքինք ըլլալ անոնց գործի արժանի շարունակողները:

Այս ճանապարհով կ՛անցնի արժանապատւութեան եւ հայ ժողովուրդի գոյութեան պայքարը:
Հայ ժողովուրդը՝ ինչպէս բոլոր միւս ժողովուրդները, իրաւունք ունի ճանչնալու իր պատմութիւնն ու օրինական իրաւունքները:
Հայ ժողովուրդը՝ ինչպէս բոլոր միւս ժողովուրդները, իրաւունք ունի քուէարկելու իր ներկայացուցիչներուն համար, որպէս իր Պետութեան կառոյցի մասնիկ:

Ազգի գոյութեան ճակատագիրն ու ձեր արժանապատւութիւնը՝ ձեր ձեռքին է:
Երբէք մի մոռնաք, որ բոլոր այն մարդիկ որոնք կը կտրուին իրենց երկիրէն՝ դատապարտուած են մեռնելու:
Աքսորեալ ժողովուրդներու ձուլման երեւոյթը անխուսափելի է:

Լիդիա Մարկոսեան,
Արեւմտեան Հայաստանի Պետութեան Քաղաքացի,
Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարանի Պատգամաւոր