ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Համաձայն 392400 համարի խնդրագիր եւ Յիշատակագիր պատասխանով, որ գրանցուած է 2015 թ.-ի Օգոստոս 6-ին եւ 2016 թ․-ի Յունուար 22-ին Ֆրանսայի Պետական խորհուրդի դատական քարտուղարութեան մօտ, որով դպրոցական ծրագիրներուն մէջ թրքական պատմութեան դասաւանդման չէզոքութեան ընկերակցութիւնը հարց կուտայ Պետական Խորհուրդին.

1) Անվաւեր պէտք է ճանչնալ ազգային կրթութեան նախարարի, բարձրագոյն կրթութեան եւ հետազօտութիւններու նախարարութեան կողմէ 2008 թ.-ի Յուլիս 15-ի հրամանագիրը, որ կը սահմանէ պատմութեան եւ աշխարհագրութեան քոլեջի վեցերորդ, հինգերորդ, չորրորդ եւ երրորդ դասարաններուն համար քաղաքացիական կրթութիւնը, քանի որ երրորդ դասարանի ծրագիրին մէջ բերուած է «հայերու ցեղասպանութիւնը» բառակապակցութիւնը:
2) Յանձնարարել Ազգային կրթութեան նախարարին` որ այդ որոշումը չեղեալ համարէ․
3 °) Երեք հազար եւրոյի չափով տուգանքի ենթարկել Պետութիւնը՝ վարչական արդարադատութեան Լ. 761-1 յօդուածին համար:
Լեբոնի մէջ պիտի հրապարակուի է 2018 թուականի Յուլիս 4-ին կայացած դատավճիռը, որով Պետական Խորհուրդը գնահատած է, թէ դատաւորը վերահսկողութիւն իրականացուցած է դպրոցական ուսումնական ծրագիրներու որոշման վրայ, քանի որ 1915-ի «Հայերու ցեղասպանութիւնը» ուսուցանողը չի խախտեր ուսանողներու արտայայտուելու, խիղճի եւ կարծիքի ազատութիւնը, եւ չ՛անտեսեր կրթութեան պետական ծառայութեան չէզոքութիւնը:
Այս պարագային համար, դպրոցական ծրագիրներուն մէջ թրքական պատմութեան դասաւանդման չէզոքութիւնն ստուգող ընկերակցութիւնը խնդրած է Ֆրանսայի Ազգային Կրթութեան Նախարարին՝ Բարձրագույն կրթութեան եւ հետազօտութիւններու կեդրոնի 2015 թ.-ի Նոյեմբեր 9-ի հրամանագիրը ուժը կորսնցուցած ճանչնալու, հիմնուելով հիմնարար ուսուցման համախմբման եւ խորացման շրջանի ուսուցողական ծրագիրներուն վրայ, այնքանով, որքանով պատմութեան ծրագիրներով կանխատեսուած են «Հայերու ցեղասպանութիւն» անուանուած փաստերը:
Նախարարը հրաժարեցաւ այդ ընել, եւ ընկերակցութիւնը խնդրեց որ Ֆրանսայի Պետական Խորհուրդը չեղեալ յայտարարէ այս մերժումը: Բարձր ժողովը սկսեցաւ նշելով, որ «Ինքը չ՛առանձնանցներ զայն փաթեթի փաստաթուղթերէն, եւ նոյնպէս լրջօրէն չ՛աջակցիր, որ գրանցման ընտրութիւն կատարուի երրորդ դասարանի պատմութեան ծրագիրին համար, քանի որ Օսմանեան կայսրութեան մէջ 1915-ի իրադարձութիւններու փաստերու գնահատականը այնտեղ՝ վիթխարի սխալներ կը պարունակէ»:
Այն կը մանրամասնէ նաեւ, որ «1915 թ.-ի Հայերու ցեղասպանութիւնը» արտայայտութեան օգտագործումը` արձանագրելու համար այդ փաստերն ու իրադարձութիւնները, պատճառ չէ անոր հեղինակները մեղադրելու ըստ քրէական օրէնսգիրքի 211-1-րդ յօդուածով նախատեսուած պատիժին, հետեւաբար դիմումը ներկայացնող ընկերակցութիւնը հիմնաւորում չունի, որուն պատճառով ալ անհարկի է հրամանագիրը վիճարկելը»:
Վերջապէս, դիմումատու ընկերակցութիւնը պնդեց, որ վիճարկուող հրամանագիրը խախտած է ուսանողներու արտայայտուելու, խիղճի եւ կարծիքի ազատությունը, ինչպէս նաեւ կրթութեան պետական ծառայութեան չէզոքութիւնը` «Հայերու ցեղասպանութիւն» արտայայտութեան օգտագործման եւ այն փաստի դասաւանդման կողմնորոշման պատճառով:
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդը եւ անոր նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը կը նշեն, որ ժամանակակից պատմութեան մէջ սա առաջին անգամ իսկապէս հարցականի տակ կը դնէ հայերու դէմ կատարուած ցեղասպանութիւնը Ֆրանսական Պետութեան բարձրագոյն իրաւական մարմնին կողմէ:
1915 թ.-ի Մայիս 24-էն (Եռեակ Անտանտի Հռչակագիրէն) ի վեր, նաեւ այսօր դատավճիռով մը՝ տուժուած ժողովուրդը յստակօրէն պարզուած է, եւ Արմենակ Աբրահամեանը որպէս Նախագահ՝ սոյն որոշումը կ՛ընդունի որպէս լաւ նշան, ու իր յարգանքը կը մատուցէ դատարանի որոշմանն ու անոր իրաւագիտութեան:
2018 թուականի Յուլիս 4-ը կը դառնայ պատմական օր Արեւմտեան Հայաստանի նաեւ Ֆրանսայի կառավարութեան համար՝ Հայերու հանդէպ կատարուած ցեղասպանութեան ժխտման պայքարին դէմ Եւրոպայի եւ յատկապէս Ֆրանսայի մէջ տարուած աշխատանքներուն համար:

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=213632&fonds=DCE&item=1