Եւրոպական խորհրդարանը 03.07.2018 թ.-ին ակնառու մեծամասնութեամբ կողմ քուէարկեց բնիկ ժողովուրդներուն նուիրուած առաջին զեկոյցին:

Հակառակ որ այդպիսի բնակչութիւնը կը գնահատուի աշխարհի աւելի քան 70 երկրներու մէջ մօտ 370 միլիոն մարդ՝ անոնց հողի, տարածքներու եւ բնական պաշարներու հանդէպ ունենցած իրաւունքները շատ յաճախ կը խախտուին, յատկապես համաշխարհայնացման տեսանկիւնէն:
S & D-երը կոչ կ՛ընեն Եւրոմիութեան՝ խթանելու բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն ներդրումը բոլոր երրորդ երկիրներուն հետ երկխօսութեան ժամանակ, ներառեալ առեւտուրի եւ համագործակցութեան համաձայնագիրներուն մէջ:

S & D-ի Եւրոպատգամաւոր եւ զեկուցող Ֆրանցիսկ Ասիսն յայտարարած է.

՛՛Բնիկ ժողովուրդները անտեսանելի մնացած են շատ երկար ժամանակ: Բնիկ ժողովուրդներն ու գիւղական համայնքները համաշխարհայնացման անբարենպաստ ազդեցութիւններէն տուժածներու շարքին մէջ կը համարուին:Անոնք յատկապէս խոցելի են իրենց հողերու գրաւման, արդիւնահանող արդիւնաբերութեան, անտառահատման եւ կլիմայի փոփոխութեան առջեւ: Պետական եւ ոչ պետական դերակատարները պարբերաբար կը խախտեն անոնց հաւաքական եւ անհատական իրաւունքները աշխարհի տարբեր մասերուն մէջ, ներառեալ անոնց ներկայացուցիչներու եւ պաշտպաններու սպաննութեամբ:

«S & D- երը կը նպաստեն համաշխարհայնացման, բայց ի շահ բոլորի՝ սա յարգալից վերաբերմունք է բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն նկատմամբ, անոնց գիւղական համայնքներուն, աւանդական տարածքներուն եւ կենցաղավարութեան նկատմամբ: Այդ նպատակով Եւրոմիութիւնն ու անոր անդամ պետութիւնները պէտք է իրենց պարտաւորութիւնը թարմացնեն՝ իրենց արտերկրեայ պարտաւորութիւններուն զուգընթաց, եւ պայմաններ ստեղծեն բնիկ ժողովուրդներու խորհրդակցութիւններուն համար եւ ապահովեն անոնց մասնակցութիւնը՝ զիրենք յուզող հարցերու քննարկումներուն, որոնք կրնան ազդել ատոնց վրայ:

Մենք կ՛առաջարկենք ի թիւս այլոց՝ Եւրոմիութեան բողոքարկման մեքանիզմ, որպէսզի բնիկ ժողովուրդներուն մատչելի դառնայ արդարադատութեան ապահովումը, Եւրախորհրդարանի կոմիտէյէն ներս մշտական զեկուցող` անոնց իրավիճակը աւելի լաւ գնահատելու, եւ երկարաժամկէտ պաշտպանութեան մեքանիզմներ՝ բնիկներու, անոնց հողի եւ բնապահպանական իրաւունքներու ամրապնդման համար:

ՁԵՌՆԻ-ԳՌԻՄՄ, ինգա
pr.euractiv.com