Տասնեւմեկերորդ նիստ՝ 9-էն 13 Յուլիս 2018 թ.

Ներկայացուած է Արեւմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամաւոր եւ
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի քարտուղար՝
Տիկին Լիդիա Մարգոսեանի կողմէ