Կէտ 7 – Միացեալ Ազգերի Կազմակերպութեան Հռչակագիրը՝ բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն մասին.- լաւ սովորոյթներ եւ փորձով ձեռք բերուած դասեր: Երկխօսութիւն բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն մասին յատուկ Զեկուցողի հետ՝ UNPFII-ի նախագահի, բնիկ ժողովուրդներու ժողովրդական կամաւորական հիմնադրամի ՄԱԿ-ի հոգաբարձուներու խորհուրդի եւ Կանանց նկատմամբ խտրականութեան վերացման կոմիտէյի եւ Մարդու իրաւունքներու կոմիտէյի անդամներուն հետ:

Շնորհակալութիւն Տիկին Նախագահ,

Արեւմտեան Հայաստանը կը ցանկայ կեդրոնանալ Հռչակագիրի 4-րդ յօդուածին,

Բնիկ ժողովուրդներն իրենց ինքնորոշման իրաւունքի իրականացման գործով իրաւունքն ունին ինքնավար ըլլալու եւ իրենց ներքին եւ տեղական գործերը վարելու ինքնուրոյնաբար, եւ միջոցներ ունենալու իրենց ինքնավար գործունէութիւնը ֆինանսաւորելու համար:

Այս յօդուածի հիման վրայ, Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի հռչակագիրով եւ Ռուսաստանի Դաշնութեան հրամանագիրով ճանչնալով Արեւմտեան Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրաւունքը մինչեւ իրենց անկախութիւն ձեռք բերելը, որն ընդունուած է Ռուսաստանի կողմէ Ֆինլանդայի անկախութեան ճանաչման նոյն օրը, ուստի մենք այս տարի կը նշենք 100-ամեակը սոյն իրողութեան:

2014 թուականին Արեւմտեան Հայաստանը որոշում կայացուց Արեւմտեան Հայաստանի օրէնսդիր խորհրդարանական 64 պատգամաւորի ընտրութիւնները կազմակերպելու:

Այսպիսով հնարաւոր դարձաւ ժողովրդավարական ձեւով ստեղծելու օրէնսդիր մարմին: Այս ընտրութիւններու հիման վրայ պատգամաւորները հինգ տարի ժամկէտով ընտրեցին Արեւմտեան Հայաստանի Նախագահը, ապա գործադիր մարմինը, որով ամբողջացաւ Արեւմտեան Հայաստանի կառավարման համակարգը:
Սա կը նշանակէ, որ այս տարեվերջին պատգամաւորներն իրենց լիազօրութիւնները պիտի վար դնեն եւ հայ բնիկ ժողովուրդը պիտի քուէարկէ նոր թեկնածուներու օգտին՝ հինգ տարի ժամկէտով, սահմանադրութեան 2-րդ յօդուածով ամրագրուած հիմքի վրայ, ինչը բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքն է, առանց որեւէ վերապահութեան:

Յօդուած 2. Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը կը ճանչնայ մարդու եւ բնիկ ժողովուրդներու հիմնական իրաւունքներն ու ազատութիւնները՝ որպէս անօտարելի եւ բարձրագոյն արժէքներու, ազատութեան, արդարութեան եւ խաղաղութեան հիմք:

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2017/Arevmdyan_Hayasdani_Hanrabedoutyan_Sahmanadroutyoun-09.05.2016.pdf

Այսպիսով, մենք կը ցանկանք Վեհաժողովի ուշադրութիւնը հրաւիրել հռչակագրի կիրառման այս լաւ օրինակին, ինչը թոյլ կուտայ ժամանակին ամրապնդելու ժողովուրդի մը պայքարն իր գոյատեւման համար, եւ պահպանելու հազարամեակներու իր քաղաքակրթութիւնը:

Շնորհակալութիւն Տիկին Նախագահ 

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Նախագահ
haybachdban@wanadoo.fr