Լիդիա Մարկոսեան, Արեւմտեան Հայաստանի Պատգամաւոր,
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Ազգային Քարտուղար

ԻՒՆԵՍԿՈՅԻՆ հարցում՝ բնիկ լեզուներու մասին