ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Հայ ուսանողներու Տունը կամ MEA-ն, 40 համալսարանական հանրակացարաններէն մէկն է, որ կը գտնուի Փարիզի միջազգային համալսարանական Կեդրոնին մէջ, եւ որ հիմնադրուած է 1930 թ.-ին Պօղոս Նուբար փաշայի կողմէ, զոր կ՛ուզէին կոչել Մարիա Նուբար փաշա հիմնադրամի անունով, որովհետեւ Պօղոս Նուբար փաշայի կնոջ անունը Մարիա էր, իսկ շէնքը նախագծուած էր Լեոն Նաֆիլեանի կողմէ: Այն բացուեցաւ 1930 թուականի Դեկտեմբեր 16-ին:

Թէեւ միջազգային ուսանողներուն համար համալսարանական նստավայրի նախագիծը մեկնարկեր էր 1920 թուականին հանրային կրթութեան նախարար Անդրէ Հոննորատի եւ բարերար ու Ալզասեան արդիւնաբերող Էմիլ Դոտչ դը լա Մէօրթէի կողմէ՝ սակայն Նուբար Փաշան 1927 թ.-ին 3 միլիոն ֆրանկ նվիրաբերեց, այնտեղ հայ ուսանողներու համար բնակելի շենք կառուցելու համար:
MEA-ն մշակուեր է Լեոն Նաֆիլեանի կողմէ, որ անուանի ճարտարապետ է, եւ Եգիպտոս, Կահիրէյի մէջ՝ նախագծած է հայկական եկեղեցին:
Այսօր Աննա Լէյլոյեան-Եկմալեանը տնօրեն է CIUP-ի հայ ուսանողական Տան, որ եւ «ԻՆԱԼԿՈ» -յի աւագ դասախօս է: Ան կը տնօրինէ հաստատութեան լաւ կառավարումը՝ անոր ընթացակարգային կանոններու հիմքին վրայ:
Ըստ այդ կանոններուն՝ «Հայ ուսանողներու տուն»-ը, այսուհետեւ «տունը», Փարիզի Կեդրոն-Cité միջազգային համալսարանի 40 տուներէն մէկն է, որու առաքելութիւնն է ուսանողներու, հետազօտողներու, արուեստագէտներու եւ բոլոր ազգերու բարձրագոյն մարզիկներու միջեւ փոխանակումը:
Հայ ուսանողներու տան որեւէ բնակիչ՝ պէտք է հետեւի.
– Փարիզի միջազգային համալսարաններու Cité-ի ընդհանուր կանոնակարգերուն,
– Փարիզի միջազգային համալսարաններու Cité-յէն ներս մուտքի եւ այնտեղ
մնալու կանոններուն,
– Ընթացիկ առանցնայատուկ կանոններուն,
– Փարիզի միջազգային համալսարաններու Cité-յի ազգային հիմնադրամի
– Փարիզի միջազգային համալսարաններու Cité-յի տեղեկատուական միջոցներու
օգտագործման կանոնադրութեան:

Այս բոլոր փաստաթուղթերուն կարելի է հասնիլ դիմելով www.ciup.fr կայքին:

Իւրաքանչիւր բնակիչ պետք է ծանօթանայ այդ փաստաթուղթերուն, որպէսզի հաստատէ զանոնք ընդունիլը (հիւրընկալող տունին կ՛ուղարկուի ստորագրուած եւ թուագրուած հաւաստագիրը):
Բացառութեամբ մասնաւորապէս ամռան ամիսներուն՝ հայ ուսանողներու տունը կրնայ ընդունիլ այցելու հիւրերուն (ուղեւորներուն), որոնք չեն համապատասխաներ ընդունման չափանիշներուն՝ բայց ունին համալսարանական կապ:
Անհատական հիմքերով, այդ ուղեւորները ենթակայ են սոյն յատուկ կանոնակարգերու 5, 6 եւ 7-րդ տողերու դրոյթներուն:
Մենք շուտով կը վերադառնանք հայ ուսանողներու այս «Տան» բնակութեան պայմաններուն: