Հարցում 1.- Պարոն Վարչապետ, Թիւրքիոյ վերջին ընտրութիւնները ի՞նչ անդրադարձ կրնան ունենալ Արեւմտեան Հայաստանի եւ ընդհանրապէս տարածաշրջանի հիմնախնդիրներուն ուղդութեամբ:

Վարչապետ: Նախ պիտի ցանկանայի շնորհաւորել Արեւմտեան Հայաստնի Հանրապետ-ութեան պետական հեռուստացոյցի բոլոր այն ժիր ու ժրաջան աշխատակիցները՝ որոնք կարճ ժամանակի ընթացքին կրցան մեր պետական հեռուստացոյցը դարձնել տարագիր հայութեան քաղաքական դաշտի ամենալուրջ եւ քաղաքական կարեւորութիւն ունեցող ազգային տեղեկատուական միջոցի մը: Չափազանցութիւն ըրած չեմ ըլլար՝ երբ ըսեմ որ դուք այսօր Արեւմտեան Հայաստսնի իրաւունքներուն մասին արտայայտող հայկական միակ հարթակն էք: Եթէ կը սխալիմ՝ թող ողջ տարագիր հայութեան մամուլը ինծի պատասխանէ: Անոնք զբաղուած են Հայաստանի Հանրապետութեան լուրերով, ցեղասպանութեան անիմաստ ճանաչման նիւթերով, եւ թիւրքիոյ քաղաքականութեամբ: Ոչինչ ունին ըսելու Արեւմտեան Հայաստանի, իր տարագիր հայութեան, նաեւ գրաւեալ տրածքներէն ներս ապրող միլիոնաւոր հայութեան իրւունքներուն մասին:
Գալով ձեր հարցումի պատասխանին, թէ Թիւրքիոյ վերջին ընտրութիւնները ի՞նչ անդրադարձներ պիտի ունենան՝ անոնք մենք պիտի տեսնենք եկող ամիսներուն, եւ ո՛չ թէ տարիներուն, բայց մէկ բան ակնյայտ էր արդէն, որ ներկայ Թիւրքիոյ մէջ այսօր գոյութիւն չունին քաղաքական այնպիսի ուժեր, որոնք կրնան հանդիսանալ մեծամասնութիւն՝ յենուելով երկրի ներքին ընկերային եւ տնտեսական ու զուտ կառուցողական ծրագիրներուն վրայ: Այսօր Թիւրքիան ունի մէկ և միակ հիմնախնդիր, իր գոյատեւումն ու ենթադրեալ հողային ամբողջականութիւնը: Այս էր մրցակից քաղաքական ուժերու արտայայտած ընտրական հանգերգներուն եւ ծրագիրերուն խորքն ու թագնուած իսկական մտայոգութ իւնը: Ոմանք ժողովրդավարութեան եւ քաղաքական բարեփոխութիւններուն մէջ կը փնտռէին իրենց երկրի անվտանգութեան եւ ամբողջականութեան փրկութիւնը, իսկ միւս կողմը կը յենուէր անցեալի օսմանական, կրօնական և ծաւալապաշտական բարքերու վերականգման քաղափարախօսութեան վրայ, որոնց զօրաւիգ կանգնեցան ազգայնամոլ եւ այլատեաց մոլեռանդները: Փաստը ցոյց տուաւ, որ վերջիններու յետամնաց միջնա-դարեան բարբարոս եւ ծաւալապաշտ ու արիւնարբու գաղափարախօսութիւնն է տիրողը այսօր Թիւրքիոյ մէջ կայուն մեծամասնութեամբ:
Նման որակի մեծամասնութիւնով մէջտեղ եկած իշխանութիւն մը որքանո՞վ ընդունելի պիտի ըլլայ քաղաքակիրթ միջազգային ընտանիքին համար: Ի շահ արեւմուտքի ծրագիրներուն՝ որոշ կարճ ժամանակի մը համար եւս ան կրնայ ծառայել որպէս գործիք, բայց ոչ աւելին:
Արեւմտեան Հայաստանի եւ տարածշրջանի վրայ ունենալիք անդրադարձներուն առումով՝ այժմ մէկ բան ըսեմ, Թիւրքիոյ իշխանութեան գլխուն այսօր ծայրայեղական, ծաւալապաշտ եւ ինքնակալ ղեկավար մը աւելի ձեռնտու է մեզի համար:

Հարցում 2.- Իսկ արդեօք նման իշխանութեան մը պարագային՝ տարածաշրջանը կրնա՞յ խաղաղութիւն ձեռք բերել:

Վարչապետ: Տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդները իրենք է որ պիտի խաղաղութիւնը հաստատեն ու պարտադրեն իրենց վճռակամութեամբ ու աննկուն կամքով, եւ ոչ թէ Թիւրքիոյ կառավարութիւնը: Թիւրքիան տարածաշրջանին մէջ խաղաղութիւն բերող գործոն մը չէր, եւ երբէք չի կրնար ըլլալ: Ան կրնայ միայն խոչընդոտել խաղաղութիւնը՝ ինչպէս անցեալին նոյնպէս ալ այսօր:
Համաշխարհային երկրորդ պատերազմէն անդին` տարածաշրջանին համար խաղաղութիւն չէր նախատեսուած միջազգային ուժերուն կողմէ: Տարածաշրջանը պէտք է մնար աընդհատ անկայունութեան մէջ, մինչև պահը յարմար ըլլար «Իսլամական պետութեան» մը ստեղծման ու տարածման, որու իրականացման գործին՝ Թիւրքիան առանցքային դեր պէտք է խաղար, այն ինչ որ իսկապէս տեղի ունեցաւ վերջին ութ տարիներուն ընթացքին: Թիւրքիան` մինչեւ Ռուսաստանի Դաշնութեան ռազմական միջամտումը, բաւական յաջողութիւններ արձանագրեց այս ուղութեամբ, բայց այսօր արդէն ամէն ինչ փոխուած է, «Իսլամական պետութեան» ծրագիրը անվերադարձ ձախողած է, այդ պատճառով ալ Թիւրքիան ինքզզինք պարտաւորուած կը զգայ միջամտելու իր սեփական զինուած ուժերով տեղւոյն վրայ ինչոր բան ձեռք բերելու նպատակով, կարծելով որ այդ ձեռքբերումները իր սեփական անվտանգութիւնն ու հողային ամբողջականութիւնը պիտի ապահովեն խաղաղութեան բանակցութիւններուն ընթացքին:

Հարցում 3.- Այս բոլորի լոյսին տակ, ի՞նչպէս կը տեսնէք Արևմտեան Հայաստանի իրաւունքներու վերականգման հնարաւորութիւնները:

Վարչապետ: Ինչպէս ըսի, տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդները այսօր աւելի քան երբէք վճռակամութիւն կը ցուցաբերեն հաստատելու եւ տէր կանգնելու իրենց ինքնիշ-խանութեան: Միջազգային քաղաքական դաշտը դիմակազերծուած է, եւ իւրաքանչուրը կը հետապնդէ իր նպատակները առանց այլեւայլի: Անցուդարձերը հասած են այնպիսի խրթին փակուղիի մը, որմէ դուրս գալու համար անհրաժեշտ են նոր մօտեցումներով մշակուած լուծումներու ծրագիրներ, որոնց շնորհիւ գերհզօր պետութիւնները կը կարողանան ելք մը գտնել դէպի համաշխարհային քաղաքական նոր համակարգ մը, կանխելով ռազմական լայնածաւալ առճակատումը:
Տարածաշրջանի խաղաղութիւնն ու կայունութիւնը պիտի ըլլայ այդ համաշխարհային նոր համակագի հիմքերէն մէկը՝ բայց ան չի կրնար իրականանալ հին և անցեալի օրէնքներով, որոնք կը գործէին տարածաշրջանի անկայունութիւնը պահպանելու համար, եւ ո՛չ թէ հակառակը: Անցեալի օրէնքներուն մէջ հիմնական էր անտեսումը Հայկական գործօնին՝ որպէս տարածաշրջանի բնիկ տէրերու կարեւորագոյններէն մէկը, այսօր այդ օրէնքը այլեւս չի կրնար գոյատեւել: Տարածաշրջանի խաղաղ եւ կայուն ապագայի ապահովման հիմնական նախապայմանն է Հայկական գործօնի աշխոյժ եւ կառուցողական ներկայութ-իւնն ու մասնակցութիւնը, եւ այդ կը սկսի Արեւմտեան Հայաստանի վերականգնումով՝ որպէս տարածաշրջանի իր հարեւան երկիրներուն հետ ներդաշնակ ազատ և անկախ պետութիւն:
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը վայելելով միջազգային օրէնքի համապա-տասխան բոլոր իրաւունքներն ու ճանաչումները՝ այսօր պատրաստ է միջազգային ընտանիքի դրական եւ կառուցողական անդամը դարնալու, որն իր վերականգնման առաջին օրէն ալ կրնայ իր դրական դերը կատարել տարածաշրջանի խաղաղութեան եւ անվտանգութեան առումներով:

Հարցում 4.- Արդեօք միջազգային ընտանիգը այսօր պատրա՞ստ է նման գիտակցութիւն եւ պատրաստակամութիւն ցուցաբերելու Հայկական գործօնի եւ Արևմտեան Հայաստանի վերականգման անհրաժեշտութեան նկատմամբ:

Վարչապետ: Պէտք չէ այնքան միամիտ ըլլալ՝ կարծելով որ միջազգային ընտանիքը այսօր ունի այլ պատրաստ լուծումներ: Միջազգային ընտանիքը այսօր ինքն է որ մադկութիւնը հասցուցած է անդունդի եզրին, եւ կը կարծէ՞ք որ ան ունի ինչ որ այլընտրանքներ: Մենք օգնութեան ձեռք մեկնած ենք իրենց՝ դրական ելքեր գտնելու հարցով, եւ մեր ժողովուրդը՝ մանաւանդ գրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի տարածքներէն ներս ապրողները, պատրաստ են բացայայտուելու և իրենց միլիոնաւոր ներկայութիւնն հաստատելու, իրենց հայրենական հողին տէր կանգնելու սրբազան պատասխանատւութիւնները վերցնելու: Այս տեղեկութիւնները նորութիւններ են նոյնիսկ միջազգյին ընտանիքին համար: Մենք մեր հերթին՝ որպէս Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւն, պատրաստ ենք գործնական բանակցութիւններու փուլին անցնելու համապատասխան կողմերուն հետ, այն ինչի համար ալ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրսպետութիւնը պէտք է անյապաղ սկսի՝ աստիճանաբար ՄԱԿ-ի անդամ պետութիւն դառնալու գործընթացը:

Երեւան 20.07.2018