ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի Էթնիկ գենետիկայի լաբորատորիայի տնօրէն Պրոֆեսոր Լեւոն Եպիսկոպոսեանի դասախօսութիւնը:

Պրոֆեսոր Լեւոն Եպիսկոպոսեանը կ՛անդրադառնայ հայկական բարձրավանդակի բնակչութեան գենետիկ եւ ժողովրդագրական շարունակականութեան պալէոլիթէն սկսեալ, հասնելով պատմական Հայաստանին՝ ուրարտական ժամանակաշրջանէն սկսեալ։

Ուսումնասիրուող նիւթերն էին․

• Հայերը արդեօք բնի՞կ են տարածաշրջանի մէջ: Հայերը արդեօք Ուրարտացիների ժառանգնե՞րն են:
• Հայկական գենետիկ աւազանի ծագման տարիքը, անոր ձեւաւորման նպաստող հնարաւոր աղբիւրները, դէպի արեւմտեան Ասիայ եւ Հայկական Բարձրավանդակ նախապատմական գաղթի ժամանակագրութիւնն ու ուղղութիւնները:
• Հնդեւրոպական լեզուաընտանիքի կոճղէն հայոց լեզուի բաժանման տարիքի համապատասխանութիւնը՝ բնակչութեան գենետիկ ծագման ժամանակաշրջանին:
• Պատմական Հայաստանի գենետիկական քարտէսը, անոր կարեւորութիւնը հայագիտական ուսումնասիրութիւններու համար:
• Փոքր Ասիոյ գենետիկական տեսադաշտին՝ Հայերու տեղը: Պրոֆեսոր Լեւոն Եպիսկոպոսեանը 2007 թուականէն ի վեր կը ղեկավարէ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկիւլային կենսաբանութեան ինստիտուտի ծագումնաբանական գենետիկայի լաբորատորիան:

Իր եւ իր աշխատանքին շնորհիւ՝ Հայաստանը եւ անոր ժողովուրդը ներառնուած են միջազգային գիտահետազօտական նախագիծէն ներս, նաեւ առաջատար հրապարակումներով հեղինակաւոր գիտական ամսագիրներու մէջ՝ ինչպիսին են “Բնութիւնը” կամ “Մարդու Գենետիկայի Եւրոպական Ամսագիրը”: