1. Հայաստանի Ազատագրութեան Հայ գաղտնի Բանակը քաղաքական կազմակերպութիւն մըն է, որ կ՛աշխատի հայ ժողովրդական զանգուածները պայքարի մղելու` իր հայրենիքի ազատագրութեան համար, որ գրաւուած է թրքական գաղութարար իշխանութեան կ’ողմէ, եւ որ կապուած է միջազգային գաղութարար ու յետադիմական ուժերուն հետ:
2. Մեր կազմակերպութիւնը կ՛առաջնորդուի միջազգային յեղափոխական սկզբունքներով:
3. Մեր կազմակերպութիւնը կ՛արտայայտէ հայ ժողովուրդի ձգտումները, որը կը մերժէ թուրքական շովինիստ իշխանութիւններու լուծը` որ կ’ենթարկէ զիրենք ազգային եւ դասակարգային խտրականութեան:
4. Մեր կազմակերպութիւնը կը հաւատայ, թէ յեղափոխական բուռն պայքարը հիմնական եւ գլխաւոր միջոցն է, եւ միակ ճիշդ ուղին թրքական գաղութարարութեան մեր ժողովուրդին պարտադրուած բռնութիւնն ու շահագործումը դիմագրաւելու համար, եւ սակայն չ՛անտեսեր պայքարի այլ միջոցներ:
5. Մեր կազմակերպութիւնը մաս կը կ’ազմէ միջազգային յեղափոխական շարժումին, եւ հետեւաբար կը ձգտինք մեր գործակցութիւնը սերտացնել եւ ընդլայնել անոր հետ, համոզուած ըլլալով, որ յեղափոխականներու միութիւնը աշխարհի բոլոր մասերուն մէջ անհրաժեշտ պայման է` իրաւազրկուած ժողովուրդներու ու դասակարգերու դատերը յաղթանակի առաջնորդելու համար:
6. Թրքական իշխանութիւններու կ’ողմէ բռնագրաւուած հայկական հողամասերու ազատագրումին պիտի հետեւի շրջակայ այլ հայկական հողամասերու միացումը անոնց եւ հիմնումը դեմոկրատ, ընկերվարական իշխանութեան մը:
7. Ազատագրական պայքարը մենք կը մղենք աշխարհի բոլոր այն մասերուն մէջ, ուր կ՛ապրի մեր ժողովուրդը եւ բոլոր այն վարերուն մէջ, ուր կը գտնուի մեր թշնամին` իր կեդրոններով ու շահերով:
8. Սովետական Միութիւնն ու միւս ընկերվար երկրները համոզել, որ ստանձնեն հայկական դատի պաշտպանութիւնը, նկատի առնելով, որ արդար է մեր դատը: Եւ միաժամանակ նեցուկ կանգնիլ Սովետական Հայաստանի մէջ ապրող մեր ժողովրդին, որպէսզի հայրենիքը յեղափոխական գետին պատրաստէ եւ նեցուկ կանգնի մեր երկարատեւ պայքարին` ընդդէմ թրքական գաղութարարութեան:

«Հայաստան», ՀԱՀԳԲ-ի պաշտօնաթերթ, թիւ 1-2, դեկտեմբեր, 1980 թ., էջ 39-40: