Նիկոլ Փաշինեանի խաղաղ յեղափոխութեան 100 օրուայ առիթով:

Հայ ազգն իր պատմական անցեալին ունեցած համաշխարհային համբաւաւոր
պանծալի զաւակներու կողքին, ծնեց Նիկոլ Փաշինեան մը առաքինի, քաջարի,
սրամիտ և համեստ, համաշխարհային առումով կրցաւ առանց արիւն թափելու
ժողովուրդային յեղափոխութիւն իրագործել, ամբողջ աշխարհի առջեւ պանցացուց
փառքը հայ ժողովուրդին:

1991 ի վէր յաջորդաբար իշխող կառավարութիւններն իրենց համակիրներու անխիղճ,
վայրակ, նոյն իսկ մարդասպան դասակարգը տապալեց, անշուշտ թէ ամէն յանցաւոր
իր պատիժին պիտի ենթարկուի իբր ապագայի օրինակ:

ՄԻայն թէ չի մոռնանք նոր վարչապէտի ընտրութեան ժամանակ մաս մը
հանրապետական երեսփոխաններ ի նպաստ Նիկոլ Փաշինեանին քուարկեցին:

Աշխարհի մէջ կան շատ երկիրներ, բոլորն իրենց ազգային էութեան և ազգային
շահերու համապառասխան սահմանադրութիւններ ունին, նոր Հայաստանն ալ,
անշուշտ, իր նոր սահմանադրութիւնը պիտի ունենայ:

Աշխարհի մէջ էական ըլլալով երկու դասակարգ կայ՝ հարուստ և աղքատ չքաւոր,
ինչպէս բնութեան մէջ խելացի, յասարակ ծնողներ, ուրէմն, պէտք է պետական նոր
սահմանադրութիւնն այնպէս յորինուի, որ հարուստը չի իշխէ աղքատին, չքաւորին
վրայ:

Սահմանադրութիւնը պէտք է պաշտպանէ աշխատաւորը և ազատ ձգէ խելացին, որ
յառաջադիմէ , նորութիւններ ստեղծէ, հնարէ 40 տոկոս պաշտպանողական և 60
տոկոս յառաջադիմական:

Այսպէս, սահմանադրութիւնն ալ պիտի ըլլայ յեղափոխութեան նման
աշխարհի համար օրինակելի:

Հայ օրենսդիրները, տնտեսագետները, իրաւաբանները, քաղաքագետները
ամիսներ, նույնիսկ տարիներու ճգնաժամ աշխատութեամբ այնպիսի սահմանադրութիւն
ստեղծեն, որ յեղափոխութեան նման համաշխարհային առումով գնահատելի ըլլայ,
որպէսզի ժողովուրդի բարոյականը բարձրանայ, բարեկեցիկ և երջանիկ ըլլայ,
ներգաղթն իրականանայ, երկիրը տնտեսաբար և զինւորականութիւնը զօրանայ,
որպէսզի դարերով տառապող, ճնշուող, ցեղասպանութեան նշաւակ հայը, Մէծն
Տիգրանի տարածքին տիրանալու համար պէտք է քանի մը սերունդ այս նպատակով և
անսխալ աշխտիլ և տքնիլ:

Այս՝ նահատակուած սուրբերու հրամայականն է:

Հաւատք և ուժ, և կամք: Այս երազ չէ: Իրականալի է:

Նազարէթ Սրմաքեշ