ԿԸ ՑԱՆԿԱՆԱՄ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԴԱՌՆԱԼ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2018-Ի ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

ՈՒՍՏԻ ԿԸ ԽՆԴՐԵՄ ՁԵԶՄԷ ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԵԼ ԻՄ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹԻՒՆԸ՝  

ՀԵՏԵՒԵԱԼ ՁԵՒՈՎ

Սեղմել տեղադրուած՝ տարբեր լեզուներով էլ. կապերէն մէկը, որտեղ կը գտնեք ձեր կողմէն ինձ երաշխաւորելու հայցաթերթիկը:

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Enregistrement-fr-arm.php

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Registration-en-ru.php

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Kayit-arab-turc.php

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Engrafi-grec-de.php

  1. Այնտեղ առաջին տողին վրայ նշեք իմ անուն ազգանունը,
  2. Հետոյ լրացուցեք ձեր անձնական տուեալները, որպէսզի դուք նաեւ դառնաք Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացի՝ այն ինչ ձեզ իրաւունքն պիտի տայ ինձ թէ երաշխաւորել եւ թէ մասնակցիլ խորհրդարանային քուէարկութիւններուն, իմանալով որ դուք կրնաք երաշխաւորել միայն մէկ թեկնածուի:

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ’  Ծնած եմ Սուրիական Հալեպի նահանքի Մումպէժ քաղաքը 3 Յունիս 1976-ին:

Իմ ուսմունքս ստացած եմ Հալէպի ազգային հայկազեան վարժարանի եւ ազգային Գարեն Եփփէ ճեմարանին մէջ: Ապա հաճախած եմ թէ գեղարուեստական եւ թէ մասնագիտական տարբեր ուսումնական կառոյցներ:

Սուրիական պատերազմի որպէս հետեւանք ստիպուած եմ գաղդել դեպի Շուեդիա եւ այժմ կ՛ապրիմ Դրոլհեթան քաղաքը որտեղ իմ սեփական չանքերով եւ միջոցներով հիմնադրեցի տեղի առաջին եւ միակ Հայկական ռատիօժամը ՛Անուշ ձայն՛ անունով որու ողջ հաղորդումը կը պատրոստեմ ու կը հաղորդավարեմ ես ինքս:

Իմ ողջ կյանքի ընթացքին ձեռք բորած գիտելիքներն ու փորձարութիւնս կը ցանկանամ այսօր տրամադրել ի նպաստ իմ ազգի գերքոյն շահերն ու իրաւունքները պաշտպանելու սուրբ նպատակին: