ԿԸ ՑԱՆԿԱՆԱՄ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԴԱՌՆԱԼ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2018-Ի ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

ՈՒՍՏԻ ԿԸ ԽՆԴՐԵՄ ՁԵԶՄԷ ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԵԼ ԻՄ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹԻՒՆԸ՝  

ՀԵՏԵՒԵԱԼ ՁԵՒՈՎ

Սեղմել տեղադրուած՝ տարբեր լեզուներով էլ. կապերէն մէկը, որտեղ կը գտնեք ձեր կողմէն ինձ երաշխաւորելու հայցաթերթիկը:

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Enregistrement-fr-arm.php

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Registration-en-ru.php

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Kayit-arab-turc.php

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Engrafi-grec-de.php

  1. Այնտեղ առաջին տողին վրայ նշեք իմ անուն ազգանունը,
  2. Հետոյ լրացուցեք ձեր անձնական տուեալները, որպէսզի դուք նաեւ դարնաք Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացի՝ այն ինչ ձեզ իրաւունքն պիտի տայ ինձ թէ երաշխաւորել եւ թէ մասնակցիլ խորհրդարանային քուէարկութիւններուն, իմանալով որ դուք կրնաք երաշխաւորել միայն մէկ թեկնածուի:

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ’  

Ծնած եմ Պոլիս եւ ապրած եմ Հալէպի մէջ մինչեւ 2011, ըլլալով աւետարանական համայնքի եւ ՀԲԸՄ-ի անդամ, ուր ծառայած եմ մօտ 30 տարի որպէս ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի տարբեր յանձնախումբերու եւ ՀԵԸ գործադիր մարմնի անդամ, իսկ համայնքային գետնի վրայ եղած եմ երկար տարիներ Հայ աւետարանական նահատակաց եկեղեցւոյ ատենապետ եւ Սուրիոյ Հայ աւետարանական համայնքայի ընդհանուր քարտուղար:

Մշակութային գետնի վրայ մեշ աւանդ ունեցած եմ նաեւ Հայ-Աչաբ մշակութային կապերու զարգացման ճանապարհին, հիմնադրած եւ ատենապետած եմ Սուրիոյ Ֆիլատելիստական ակումբի Հալէպի բաժինը: