Հոկտեմբերի 11-էն  21-ը Լիս հրատարակչութեան և Դիարբերքիրի արուեստի միութեան համատեղ ջանքերով երկրորդ անգամ տեղի կ՛ունենան համեմատական գրականութեան օրերը։ Միջոցառման ժամանակ կը քննարկուին տարբեր դպրոցներու շարք մը ստեղագործութիւններ։

 

 Միջոցառման ժամանակ եւ տարբեր դահլիճներու մէջ դասական գրականութեան կարկառուն դէմքերու կարեւոր ստեղծագործութիւններուն վերաբերեալ քննարկումներ կը ծաւալուին, կ՛ըլլան  ընթերցանութիւններ։

 

Նմանատիպ առաջին միջոցառումը տեղի ունեցած է 2015 թուականին։ Գրականութեան օրերուն ընթացքին ներկայացուր է հայկական գրաւոր եւ բանաւոր գրականութիւնը,  ասորական գրականութիւնը, ինչպէս նաեւ քըրմանչքի գրականութիւն։ Քննարկումներ ծաւալուեր են լեզուներու, գրականութիւններու, գրական ստեղծագործութիւններու վերաբերեալ։