27 Սեպտեմբեր 2018-ին Մեթր Գասպար Տէրտէրեանը, Արեւմտեան Հայաստանի Երեւանի կեդրոնի գիտաժողովներու դահլիճէն ներս “Արեւմտեան Հայաստանը այսօր” խորագիրով ելոյթ մը ունեցաւ, որուն ընթացքին ան կտրական ոճով ընդգծեց այն իրողութիւնը՝ թէ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւունքներու հետապնդման ուղութեամբ տարուած լրջագոյն գործունէութիւնները մինչ օրս ծաւալուած են բացառապէս երեք տարբեր ջոկատներու կողմէ.

1.- Արեւմտեան Հայաստանի Ազատագրութեան Հայ Գազտնի Բանակ, ԱՍԱԼԱ,

2.- Տարագիր Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէս, ՏԱՀՔ,

3.- Արեւմտեան Հայաստանի անկախ ճանչցուած պետութիւնը շարունակող՝  Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պետական կառոյցը:

 

Երբէք պատահական չէր, նոյնիսկ նկատելի եւ յատկանշական էր՝ թէ սոյն միջոցառումին, մեր արդի պատմութեան տարբեր ժամանակահատուածներուն դրսեւորուած վերոյիշեալ երեք ջոկատներու ներկայացուցիչները միատեղ ներկայ էին նոյն դահլիճին մէջ: Այս իրողութիւնը կուգայ անգամ մը եւս հաստատելու՝ թէ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւունքներու վերականգման եւ իրականացման գործընթացը ունի իր տրամաբանական եւ կենսական զարգացման ուղին, եւ որ այդ ուղիի բնական եւ իրաւական միակ տէրերն  ու պատասխանատուներն են Արեւմտեան Հայաստանի՝ թէ՛ տարագիր եւ թէ՛ գրաւեալ տարածքներէն ներս ապրող Հայութիւնը: