6 Հոկտեմբեր 2018ին  Լոյս տեսաւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ամէնամսեայ պաշտօնաթերթի նոր թողարկումի չորրորդ թիւը:

Պաշտօնաթերթը պարբերաբար կը հրապարակուի ամէն ամսուան սկիզբը, արեւմտահայերէնով:

Մօտ ապագային լոյս պիտի տեսնեն նաեւ թրքերէն եւ անգլերէն տարբերակները:

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/Bachdonatert/Arevmdyan-Hayasdan-Bachdonatert-n4.pdf