Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Զօհրապ Մնացականեանը ելոյթ ունեցած է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպութեան 35-րդ նախարարական համաժողովին:

<<Ֆրանկոֆոնիան մեր բոլորին համար արժէքներու, հանդուրժողականութեան եւ բազմազանութեան հարթակ է, որտեղ մենք կը փորձենք արձագանքել մեր առջեւ ծառացած հիմնական մարտահրաւէրներուն՝ այսօր աշխարհի վրայ մեր կողմէ պաշտպանուող արժէքներուն համահունչ>>, – ըսած է Զօհրապ Մնացականեանը՝ աւելցնելով. <<Հաշուի առնելով կազմակերպութեան աշխարհագրական սփռուածութիւնը, որ կը ներառնէ բոլոր մայրցամաքները՝ Ֆրանկոֆոնիան կարեւոր հարթակ է տնտեսական, կրթական եւ մշակութային բնագաւառներու մէջ համագործակցութեան եւ փոխանակումներու համար։ Այն հնարաւորութիւն կուտայ մեզի ալ աւելի ճանչնալու զիրար, յարգելու կարեւոր նպատակ հանդիսացող «Ապրիլ միասին»-ը՝ ներդաշնակութեան, փոխադարձ յարգանքի եւ փոխըմբռնման ներքոյ: Կազմակերպութեան մէջ առկայ համագործակցութիւնն ուղղուած է այդ արժէքներու տարածման, որ եւ կը հանդիսանայ միջազգային յարաբերութիւններու խաղաղութեան եւ կայունութեան գրաւականը: Կազմակերպութեան Հայաստանի յառաջիկայ նախագահութեան ընթացքին եւ յետագային ալ բոլորս միասին պիտի աշխատինք Ֆրանկոֆոնիայի այս արժէքներն յառաջ տանելու ուղղութեամբ>>: