Բայազետի որոշ գիւղերուն մէջ ուսուցիչներու պակասին պատճառով դասաժամերը  պարապ կ՛անցնին։ Նման խնդիր ունի Գիւլթեփէ գիւղը։ Այնտեղ կայ ընդամէնը 2 ուսուցիչ, կը յայտնէ  «Doğubayazıt» թերթը։

 

Բնակիչները կը նշեն, որ գիւղերուն մէջ շատ քիչ ուսուցիչներ կան, այդ պատճառով ալ երեխաները չեն կրնար բնականոն կրթութիւն ստանալ։

Արարատի շրջաններուն մէջ բազմաթիւ աւագ դպրոցներու ուսուցիչներու խնդիրը դեռ չէ լուծուած։ Բնակիչները կը բողոքեն, որ այս խնդիրի լուծման համար, որեւէ քայլ չի կատարուիր։

Արարատը կրթական ոլորտէն ներս ամէն տարի ետ կը մնայ, այստեղէն  համալսարաններ ընդունուողներուն թիւը ամենա քիչն է։

«Արարատէն ամենաքիչ կ՛ընդունուին համալսարան։ Թիւերը պարզ են, բայց ոչ մէկը բան մը կ՛ընէ»,-նշած են երեխաներու ծնողները։

 

Անոնք պաշտօնեաններէն պահանջած են պատշաճ ձեւով կատարելու իրենց պարտակնութիւնները։