ԿԸ ՑԱՆԿԱՆԱՄ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԴԱՌՆԱԼ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2018-Ի ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

ՈՒՍՏԻ ԿԸ ԽՆԴՐԵՄ ՁԵԶՄԷ ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԵԼ ԻՄ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹԻՒՆԸ՝  

ՀԵՏԵՒԵԱԼ ՁԵՒՈՎ

Սեղմել վարը տեղադրուած՝ տարբեր լեզուներով էլ. կապերէն մէկը, որտեղ կը գտնեք ձեր կողմէն ինձ երաշխաւորելու հայցաթերթիկը:

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Enregistrement-fr-arm.php

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Registration-en-ru.php

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Kayit-arab-turc.php

http://www.western-armenia.eu/WAP/Candidat/Engrafi-grec-de.php

  1. Այնտեղ առաջին տողին վրայ նշեք իմ անուն ազգանունը,
  2. Հետոյ լրացուցեք ձեր անձնական տուեալները, որպէսզի դուք նաեւ դառնաք Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացի՝ այն ինչ ձեզ իրաւունքն պիտի տայ ինձ թէ երաշխաւորել եւ թէ մասնակցիլ խորհրդարանային քուէարկութիւններուն, իմանալով որ դուք կրնաք երաշխաւորել միայն մէկ թեկնածուի:

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ’  ծնված եմ Սեպ. 21, 1960–ին Լենինական, Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացի է արմատաներով Մշեցի: Մեծ հայրը 2 ընկերներով պայքարած են թուրքերու դեմ : Ապա հրաշքով որջ մնացած ու փախած են Արեւելեան Հայաստան :  Որտեղ ծնուած եմ, ավարտելով տեղւոյն գիւղատնտեսականը, հետագային մասնագիտացուած է ծարտարապետական ու շինարարական մարզելու մեջ:

1941-ին իմ ընտանիքի հետ  բոխադրուած են Միյացել նահաննգներ շարունակելով իմ մասնագիտութիւննները Լոս Անջելեսի մեջ սատար հանդիսանալով Արեւտեան Հայաստան Հանրապետութեան :

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացի եմ, թեկնածութիւնս կը դնեմ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի’ որպես պատգամաւոր ընտրութիւններուն ծառայելու համար ազգային իրաւունքներս նկատմամբ գիտակցութիւն տարածել համայնքային եւ ժողովրդականդաշտեն ներս: