Արամ Մովսիսեանէն  Նօրայր Կարտաշեան 

Համշէնական երգ՝  “Մոնա Մոնա”, Վան ծրագիր