Ռուսական «Искры» պարբերականի 1915 թ.-ի Հոկտեմբեր 18-ի համարով տպագրուած է կոտորածներու զոհ դարձած հայ կանանց ու մանուկներու երեք լուսանկար։ Այս լուսանարը մէկն է այն նկարներէն, որոնք կը ներկայացնեն դրուագներ հայերու դէմ կատարուած ցեղասպանութենէն:

 

Տանջամահ եղած կնոջ մարմինին կողքին դատարկ սայլեր են․ երիտթրքական կառավարութեան հրամանով տեղահանուած հայերու այս քարավանը կը շարժուէր դէպի աքսորավայր` Միջագետքի անապատներ:

 

Կովկասեան ճակատին ռուսական բանակի յառաջխաղացումը ռազմական գործողութիւնները լուսաբանող լրագրողներուն հնարաւորութիւն կուտայ մտնելու տարածքներ, որտեղ օրեր ու շաբաթներ առաջ բազմաթիւ հայեր տանջանքներու ենթարկուած, կոտորուած եւ կողոպտուած էին, իսկ անոնց բնակավայրերը ամբողջովին աւերակուած էին։

 

Շուտով այն նկարները, որոնք կը հաստատէին հայերուն դէմ կատարուած թրքական վայրագութիւնները՝ կը յայտնուին մամուլի էջերուն։ Այս նկարները ընդհանուր առմամբ կատարուած էին օտարերկրացի միսիոներներու, ռուս զինուորականներու եւ հայ կամաւորներու կողմէ:

http://www.genocide-museum.am/eng/08.04.2015-100photos.php

Տանջամահ Արված Հայ Կինն Իր Երեխայի Հետ

«Արեւմտյան Հայաստան» հեռուստաընկերության գլխավոր էջը ներկայացնում է նորաբաց «Արմենոցիդ» բաժինը, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք տարբեր պատմություններ՝ կապված հայերի դեմ կատարված ցեղասպանությոան հետ։