Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան աշխատանքային ծրագիրը գալիք 5 տաարիներուն ընթացքին (2019-2023), որու հիման վրայ կառավարութիւնը ստացավ խորհրդարանին բացարձակ վստահութիւնը: