Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստաընկերութիւնը Ձեզի կը ներկայացնէ Երիտթիւրքերու դատավարութիւնը եւ Վերսայլեան պայմանագիրը։

Միութիւն եւ Յառաջադիմութիւն Կոմիտէի հիմնական պատասխանատուներու Գերմանիա փախուստէն յետոյ, թրքական ազատական կառավարութիւնը, որն յաջորդեց անոնց իշխանութեան, 1918 թ.-ի Դեկտեմբեր 16-ին որոշում կայացուց ստեղծելու Յանձնաժողով մը, քննելու եւ դատելու համար Հայերու դէմ կատարուած ջարդերու, ինչպես նաեւ պատերազմի մէջ ներքաշուելու հանգամանքներն ու անոնց պատասխանատուները:.Կը ներկայացուին. գաղտնագրուած հեռագիրներ, պաշտօնական փաստաթուղթեր: Դատարաններու աշխատանքի սկիզբն ու ընթացքը, կը լուսաբանենք նաեւ Վերսայլեան խաղաղութեան խորհրդաժողովի մեկնարկը 100 տարի առաջ, կ՛անդրադառնանք ատոր ընթացքին եւ արդիւնքներուն։

Հարկ կը համարենք նշելու, որ տուեալ նիւթերը եզակի են եւ մինչ օրս այսպէս համակարգուած չեն ներկայացուած։

Նիւթի ամբողջական տարբերակը ներկայացուած է մեր կայքով՝ այս պահին հայերէն եւ ֆրանսերէն տարբերակներով, մօտ օրերս նաեւ հասանելի կը դառնայ անգլերէն տարբերակը։

https://westernarmeniatv.com/39166.html