Փետրուարի 22-ին՝ Փարիզի մէջ Արեւմտեան Հայստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը  ընթերղողներուն ներկայացուցեր է վերջերս լոյս տեսած «Հայկական հարցը Խաղաղութեան Վեհաժողովի ժամանակ» գիրքը։ Հանրության աւելի մանրամասն եւ համակարգուած ձեւով ներկայացուեր է Հայակական հարցը, Արեւմտեան Հայաստանի իրաւական կարգավիճկաը եւ դաշնակից տէրութիւններու դիրքորոշումներն ու ընդունած որոշումները։

Գիրքի ներկայացաման ընթացքին նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը մեծ սիրով պատասխաներ է ներկաներու բազամթիւ հարցերուն։

Գիրքի շոնրհանդէսին վերաբերեալ աւելի մանրամասն տեղեկութիւննեը կը հաղորդենք մեր յառաջիկայ եթերաժամերուն։