Խոր կսկիծով ստացանք Փարիզի Նոթրը Տամ տաճարի ահաւոր աղետին մասին: Անկախ թէ դիպուածը պատահական է թէ դիտաւորեալ, դէպքը ահռելի եւ մեծ վնաս է ողջ մարդկային մշակոյթին համար:

Հայ ժողովուրդը ծանօթ է նման ցաւերուն եւ կորուստներուն, ուստի կրնանք պատկերացնել ողջ Ֆրանսացներուն եւ մշակոյթի տէր բոլոր ժողովուրդներուն ցաւերը:

Յուսով ենք որ մարդկային վնասներ տեղի չեն ունեցած, ինչպէս նաեւ յուսով ենք, որ այլ վնասները վերականգնելի կ՛ըլլան:

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան անունով մեր խորին ցաւակցութիւններն ու աջակցութիւնը կը փոխանցենք Ֆրանսայի կառավարութեանն ու ժողովուրդին:

Գառնիկ Սարգիսեան

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ

15 Ապրիլ 2019