Ըստ Greenpeace-ի զեկոյցի՝ Չինաստանը 2018 թ․-ի որոշմամբ կ՛արգիլէ  արտերկրէն պլաստիկ թափոններու ներմուծումը։ Այդ որոշումէն յետոյ Թիւրքիան մէկն էր այն նոր հասցեներէն, որոնք կը գնեն պլաստիկ թափոններ։ Թիւրքիա պլաստիկ թափոններու ներմուծումն աւելցեր է 5 անգամ:

Greenpeace East Asia-ն այսօր հրապարակեր է «2016-2018թթ. պլաստիկ թափոններու համաշխարհային առեւտուրի տուեալները, եւ Չինաստանի՝ պլաստիկ թափոններու ներմուծման արգելքի հետեւանքները» վերնագիրով զեկոյցը։ Զեկոյցը կը ներառնէ 2016-2018թթ.-ուն ընթացքին պլաստիկ թափոններու ներմուծմամբ եւ արտահանմամբ զբաղող 21 երկիրներու տուեալները:

ԱՄՆ-ը, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Ճապոնը կը գլխաւորեն պլաստիկ թափոններ արտահանող երկիրներուն ցանկը:

Թիւրքիան ամսական թափոններու ներմուծումը 2018 թ-ի սկիզբը հասցուցեր է 33,000 տոննի, իսկ տարուայ կէսին իջեր է 20,000 տոննի եւ մնացեր է հաստատուն։ Պետութիւնը որեւէ սահմանափակումներ չէ կիրառած ներմուծուող պլաստիկ թափոններուն նկատմամբ։

Greenpeace East Asia Campaign-ի աշխատակից Քէյթ Լինը կ՛ըսէ, որ պլաստիկ աղտոտման դէմ միակ լուծումը պլաստմասսայի արտադրութեան  սահմանափակումն է։