Հռչակագիրի ընդունումէն երեք տարի անց, Արեւմտեան Հայաստանի Սահմանադրութիւնն այժմ իրական գործիք կը հանդիսանայ՝  մարդու իրաւունքները ամրապնդելու համար: Բացի այդ, քանի մը տարի առաջ ինչն անհնար կը թուար, այժմ կը փոխէ իրականութիւնը:

Սա արդիւնաւետօրէն ցոյց կուտայ, որ ժողովուրդի ուժեղ կամքը կրնայ բազում դժուարութիւններ յաղթահարել՝  իր պատմութեան նոր իմաստաւորում տալու, ապագայ կերտելու, ինչպէս նաեւ նախկին իրականութիւնը վերականգնելու համար։

Այսպիսով, Արեւմտեան Հայաստանի Սահմանադրութիւնը հիմնուած է ոչ թէ ցեղասպանութեան վրայ, այլ համահայկականութեան հայեցակարգին վրայ։ Այն դուրս է տուժողի հոգեբանութեան սահմաններէն՝ ընդգծելով այն փաստը, որ հայ ժողովուրդը մարդկութեան համար արժէք կը ներկայացնէ` անկախ ցեղասպանութեան իրողութենէն:

Այս իմաստով, սա բնիկ ժողովուրդի Սահմանադրութիւն է, որն առանց վախի ցոյց կուտայ իր բնոյթը, քանի որ 2007 թ.-իմ ՄԱԿ-ի կողմէ ճանչցուած բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներու հռչակագիրի մշակման մէկ մասնակիցը կը ներկայանայ։ Բացի այդ, վերջերս ընդունուած այս Սահմանադրութիւնը՝ արդէն ունի անցեալ, որ կապուած է պատմութեան հետ, եւ ալ աւելի կ’աւելացնէ անոր արժէքը։

Այսպիսով, Սահմանադրութեան ստեղծման այս տարեդարձը ցոյց կուտայ, որ կայ մէկ ճանապարհ, որ կը տանի ժողովուրդի եւ անոր նախնիներու հայրենիքի ազատագրման՝ մէկ կողմէ իրաւական մօտեցումով, միւս կողմէ ռազմավարական` հիմնուած միջազգային իրաւունքին վրայ։

Նիկոս Լիգերոս

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրական խորհուրդի նախագահ