ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ –  ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանը այցելեր է «Մեգերեան կարպետ» ընկերութիւն, ուր ծանօթացեր է աշխարհի տարբեր երկիրներուն մէջ հայկական գորգագործութեան արուեստը ներկայացնող ընկերութեան պատմութեան: 

«Մեգերեան կարպետ» ընկերութիւնն իր գործունէութիւնը Հայաստանէն ներս սկսեր է 2000 թուին: Ան յայտնի գորգագործական ընկերութիւն է Հայաստանի մէջ:

Նախագահ Սարգսեանն այցելեր է գորգագործութեան սրահ։ Անոր հետաքրքրեր է գորգագործներու աշխատանքն ու գործընթացին հետեւիլը։ Նախագահը այցելեր է նաեւ «Յովհաննէս եւ Նոյեմի Մեգերեաններու անունը կրող հին գորգերու թանգարան», որտեղ ներկայացուած են հին հայկական աւանդական գորգագործութեան ամենավառ ու հարուստ նմուշները։

Արմէն Սարգսեանը ծանօթացեր է Հայաստանի տարբեր տարածաշրջաններու, Արցախի, ինչպէս նաեւ Արեւմտեան Հայաստանի հին գորգերու նմուշներուն եւ պատմութեան։ 

«Մեգերեան կարպետ»-ի ներկայացուցիչները նախագահին պատմեր են ընկերութեան ընթացիկ գործունէութեան եւ զարգացման յառաջիկայ ծրագիրներուն մասին: նախագահը քաջալերեր է զիրենք, որ գործունէութիւն ծաւալեն նաեւ Գիւմրիի մէջ: