ԿԱՐԻՆ – Արեւմտեան Հայաստանի պետութեան դատական իշխանութեան երաշխաւորն հանդիսացող Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամեանին Բնիկ ժողովուրդներու միջազգային դատարանի դատաւոր առաջադրելու քննութեան գործը երկարաձգուած է Բնիկ ժողովուրդներու միջազգային դատարանի նախագահութեան կողմէ,

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովը (Խորհրդարան) այդ հայցն ստացեր է 2019 թուականի Սեպտեմբեր 26-ին:

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովը (Խորհրդարան) միաձայն կողմ քուէարկեց յօգուտ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամեանի Բնիկ ժողովուրդներու միջազգային դատարանի դատաւոր նշանակուելուն՝ 2019 թուականի Սեպտեմբեր 30-ին, երեկոյեան ժամը 9:00-ին, հաշուի առնելով այն փաստը, որ այս նշանակումը ըստ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային Սահմանադրութեան՝ չի հակասեր Հանրապետութեան Նախագահի պաշտօնին, ուստի եւ անոր լիազօրութիւնը որպէս Նախագահ կը շարունակուի մինչեւ 2024 թուականի Յունուար 19-ն:

Այս օրէն սկսեալ, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամեանը կրնայ ուսումնասիրել այն բնագաւառները, որոնք իրեն կը վստահուին Բնիկ Ժողովուրդներու միջազգային դատարանով, ան կրնայ իր խորհուրդները տալ, նաեւ իր կարծիքը / կամ դատողութիւնը յայտնել՝ այդ բնագաւառի տարբեր իրաւական ոլորտներէն ներս:

         Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Իրաւական յանձնաժողով

01.10.2019 թուական

westernarmeniatv.com/52216/բնիկ-ժողովուրդներու-իրաւասու-մարմին

westernarmeniatv.com/49481/բնիկ-ժողովուրդներու-իրաւասու-մարմնի-gip