Եփրատի վրայով առաջին կամուրջը կը  նախատեսուի կառուցել Սուրիական Դէյր էզ-Զօր նահանգին մէջ մինչեւ Հոկտեմբերի 25-ը: Ասոր մասին յայտարարեր է նախագիծն իրականացնող Սուրիական ընկերութեան ներկայացուցիչ Օմար Հայդարը:

Ըստ անոր, նոր կամուրջին կառուցումը թոյլ կուտայ դեղեր եւ մարդասիրական օգնութիւն առաքելու Սուրիոյ կառավարութեան կողմէ չվերահսկուող տարածքներուն: Այժմ Եփրատի ողջ երկայնքով գտնուող բոլոր կամուրջները ոչնչացուեր են Միացեալ Նահանգներու ղեկավարած միջազգային դաշնութեան կողմէ:

Ըստ Հայդարի, կամուրջի կառուցման ընթացքին դժուարութիւններ կրնան յառաջանալ Եփրատի մէջ ջուրի մակարդակի բարձրացման եւ հոսքի մեծ արագութեան պատճառով: Այս դժուարութիւնները յաղթահարելու համար մասնագէտները ժամանակաւոր ամբարտակ կառուցեր են:

Եփրատը կը հոսի երեք պետութիւններու տարածքով ՝ Արեւմտեան Հայաստան,Սուրիա, եւ Իրաք: Գետի երկարութիւնը 2.7 հազար կմ է: