Մասնաւորապէս Մալաթիոյ շրջանին աւարտին կը մօտենայ նուշի, իսկ Բիւրակնի մէջ աւարտուեր է ընկոյզի բերքահաւաքը։ Ինչպէս գիտենք, ընկուզեղէնը հարուստ է իր սննդային եւ բուժական յատկութիւններով եւ տեղը չի զիջիր շարք մը դեղամիջոցներոի։  

Արեւմտեան Հայաստանի ընկուզեղէնի այս տարուայ բերքը բաւական առատ է, եւ գիւղացին գոհ է ստացած արդիւնքէն։ Արեւմտեան Հայաստանի մէջ մշակուող ընկուզեղէնը՝ իր համային եւ որակական յատկանիշներով կ’առանձնանայ տարածաշրջանին աճող միւս ընկուզատեսակներէն։